Møte-aktivitets liste
Status Aktivitet Ansvarlig Identifisert Avsluttet1 Kommentar1
Duration
okt97 okt97 nov97 des97 des97 jan98 feb98 feb98 mar98 apr98 mai98
1Ongoing Innhente anbud på dokument system Joranger 05/01/98 09/02/98
1Ongoing Oppgrader maskinpark Nilsen 10/01/98 09/02/98
üFinished Sett igang melleniums-prosjekt Gundersen 01/10/97 01/01/98
6Postponed Lag interface rutiner med Lotus Notes Joranger 01/05/98
u
0Canceled Kjøp inn generell MAPI klient Joranger 10/01/98 09/02/98
1Ongoing Set opp en plan for migrering til Win95 Nilsen 10/01/98 09/02/98
1 Test Joranger 15/01/98 09/02/98
Your EMail: Password:
09/02/98È

Created 09/02/98 solely by MS-Access and untouched by human hand, but not by human intellect.
From Espen Joranger
Å