Bjørnstjerne Bjørnson

Tidstavle

Ensom - det er å være opptatt - av seg og sitt

I valg mellom falske venner og åpne fiender har jeg alltid foretrukket de siste

Blant hundre som grubler, til tenker blir én

Intet mennske på jorden er så utsatt for å bli talt i hjel som en forlegger

Gud hjelpe den som tape alt, men ikke sin forstand

Initiativet tilhører de små folk. Ti deres liv er i fare

Det er med menneskene som med stjernene; det finnes selvlysende legemer som gir kraf og sol til andre

I politikken må sannheten vente til noen får bruk for den

Den som vinner har rett, for han skriver selv lovene

I små forhold er det vanskelig å si sannheten

Har du vært i et selskap hvor du har måttet skamme dem over et par arbeidslitte hender - da har du vært i dårlig selskap

Enkelte øyeblikk er valgøyeblikk for hele livet


Personalia:

Bjørnstjerne Martinius Bjørnson født 1832 i Kvikne. Norsk forfatter, Nobelpris innehaver (1903), plotisk lederskikkels. Hans verker rangerer blant de tidligste og viktigste eksempler på norsk dramatisk litteratur. Død 1910.


From the homepage of Espen Joranger