Absolutt positioning med dynamisk HTML i MS-Explorer 4.0

Dette elementet er absolutt posisjonert, og er overordnet til to påfølgende objekter (tekstblokker). Merk at det totale område for alle tre tekstblokker er definert her. Når dette elementet er definert, vil BODY og dette elementet være uavhengiv av hverandre (i motsetting til relativ posisjonering)
Denne teksten er underordnet teksten over (mørkerød med 'teal' bakgrunn). og er plassert 100 pixel fra toppen av det overordnede objektet ('teal bagrunn'), og 50 pixel fra vestre (absolut posisjonering i det overordede objektet).
Dette er en annet underordnet objekt. Ingen av disse tre elementene vil bevege seg relativt til hverandre. De vil opprettholde deres absolutte posisjonering i forhold til det overordnede objektets topp vestre hjørne. Om du endrer størrelsen på browser vindu og frisker opp igjen bilde, vil du se at tekstene flytrer inn i hverandre.