GantHTML Von Joranger

Gant Digram

Horisonal bar

Vekt fordeling

Tabeller

Former

Cutoff

Gant diagram

Om man har en start & slutt dato i tabellen, kan man lage et Gant diagram med både complete markering (i egen farge), samt et vektdigram.

Horisonal bar

Om man har en eller annen verdi for hver redcord i tabellen, kan man presentere denne verdien som en bar.

Vektfordeling

Om man har en kombinasjon av dato fra og til (dvs. en aktivitet) og en vekting av denne aktiviteten (timer, budsjett osv.), kan man presentere denne under selve Gant grafikken.

Tabeller

Om man kun har en tabell uten verken datoer eller verdier, kan denne presenteres som en ordinær tabell. Legg merke til at hver celle kan inneholde et gif filnavn (og bilde vil så vises), eller en referanse til en font og en karakter, for å lage design effekter. Om cellen inneholder en referanse til en .HTM (ikke .HTML) fil, vil det lages en lik med navn lik filnavnet minus extention (.HTM) og path.

Former

Et hvert datasett kan utstyres med input former, slik at brukeren kan oppgi andre verdier enn det som er oppgitt i presentasjonen, samt generelle koemmentarer. Man kan velge om man ønker å oppgi eget CGI script, mailto:e-mail adresse, evnt å velge default freeware cgi script.

Cutoff

Om man velger å presentere datane i Gant format (og har tilstrekklig data for det), kan man også spesifisere en cutoff dato. Denne vil så plasseres under gant digramet med et valgt grafisk merke og dato.