Relativ posisjonering

Dette presentasjonen av relativ posisjonering av tekst består av 2 deler, der den første boksen bruker BODY som parent (utgangspunkt for posisjonering), og forandrer parametre til en underboks, der fargene skifter. Den andre boksen består av;
 • En boks
 • Tekst
  Boksen posisjoneres først den første containeren, og teksten gjøres relativ til boksen. Om browseren endre størrelse, vil objektene automatisk forflytte seg iforhold til hverandre.

 • Denne tekstboken er blitt gitt egenskaper ved hjelp av TAG for relativ posisjonering i HTML koden. Overordende objekt for denne boksen er BODY i HTML. Teksten vil bli plassert i en boks i størrelsen av 300 x 300 piksel, og vil også fungere som koordinat system for også teksten under, da begge sette med parametere av sluttes samtidig <DIV>. Dette ojektet vil bli 'parent' for nest boks (under)
  Denne teksten står i et relativt forhold til teksten over (rød tekst). I beta2 av MS-IE 4.0 blir det gjort endringer i posisjoneringsmekanismen.
  Relativ posisjonering

  Denne boksen (tekst med blå bakgrunn) beveger seg relativt til den andre tekstobjektene på siden. Om de endrer størrelsen på browser vinduet, vil du set at denne boken flytter seg slik at alle objektene vil får plass. Dette ville ikke skjedd i en absolutt posisjonering av teksten.

  Det du ser her, er en boks posisjonert relativt til teksten til venstre + 50 pixel fra toppen og + 80 pixel fra venstre. Bakgrunnen for teksten blir satt i definisjonen av boksen.
  Så blir tekstområde definert + 10 pixle fra toppen og fra venstre i forhold til boksen. Det to sys sammen ved å avslutte DIV samtidig.
  From the hompage of Espen Joranger