[Back]

Håvamål - Odins tale

Ordliste:

Håvamål - samansett med namnet Hår, den høge, Odin.
2.
på brandom - på vedladet (inne i stova)
3.
om kne kulsar - når ein er gjennomvåt
6.
håv r - stillferdig, tilbakehalden
7.
grannvar - svært varsam
13.
Gløymsle-hegren - 'hegre' vert nytta karakteriserande (og nedsettjande) om personar
14.
Fjalar - her om Suttung, far til Gunnl¢d; elles er Fjalar ein dverg, hane
15.
frøkleg - djerv, motig
17.
kópen - den stirande fåmingen
22.
meinkrok - vrangviljug mann
32.
antrast - stri imot, koma med motseiingar
33.
åbit - frukost, morgonmat
36.
tausperra - med tau i staden for 'sperrer'
49.
tremenn - som vegmerke eller liknande
52.
læta - lite grann, svært lite
64.
hovsam - måtehalden

78.

Fitjoung - visst mann frå Fitjar

80.

stor-tul - storgjæv vismann

86.

flein - pil, kastespyd
fallande båre - fallande sjø, da viktige arbeid ikkje måtte gjerast
orm ringlagd - når ormen ligg i ring, skal han vera ferdig til hogg

90.

dulram - uthaldande i å dølja noko

91.

òg - sameleis

97.

røyr - sevgras

98.

Billings møy - ei risedotter

104.

Jotungubben - Suttung, far til Gunnl¢d

105.

Gunnlòd - var sett til å vakte skaldemjøden

106.

Ratatonni - Rate var den navaren (boret) som vart nytta da Odin ville gjennom berget fram til skaldemjøden

107.

Odere - skaldemjøden; eig. eit kjerald skaldemjøden var i

109.

Bolverk - her nammn på Odin

110.

På ringen - dei svor eidar på stallaringen ('altarringen') i hovet, ringen til Ull
111.
tule-stolen - stol som tulen (vismannen) nytta når han tala
112.
nem - tek imot
122.
ape - fåming, fåviting

134.

tul - sjå 111
138.
vindalt tre - eit slags pinsletre, truleg nytta ved asketiske innviingar, da ein skulle lære å kjenne løynde ting
140.
Bestla - mor til Odin
142.
fimbul-tul - gammal vismann, Odin
Ragna-ropt - Odin
143.
Dåin, Dvalin - dvergar
Allsvinn - ein jotun

145.

Tund - Odinsnamn
148.
velor - list, knep
149.
galdrar - syng trollsongar
fjetrone - forlekkjene
hapt - handlekkjer
151.
runer på frisk rot skor - dei kunne skada folk med å skjera runer i ei rot og galdre over
155.
tuntroll - vette som held seg til huset (tunridor)
ham og hug - typder på lag det same
156.
lang-vener - som har vore vener i lang tid
157.
i treet - sjå vindalt tre, 138
158.
tegn - mann; fri mann i teneste hjå ein hovding
auser med vatn - etter gammal heiden sed
159.
æser og alvar - vert gjerne nemnde i lag
160.
Delling - far til Dag
Ropta-ty - Odin, sjå Ragna-Ropt, 142
164.
magn - makt, styrke, kraft


From the homepage of Espen Joranger