Aforisme samling - del 2

[IMAGE]

En kan unngå kritikk ved ikke å si noe, ikke å gjøre noe og ikke være noe

I en verden der alt er så usikkert, virker det både komisk og velgjørende når man møter selvsikre mennesker

Cristian Kjellerup

Var vi ikke så forbannet implisert i det, ville vi for lenge siden mistet interessen for oss selv

Piet Hein

Heltedyrkelse er sterkest der respekten for det enkelte menneskes friheter er minst

Vår egen dumhet er ubegripelig fordi den overstiger vår fattevne

Sorgen tar vare på seg selv. Men for å få full uttelling på gleden må du ha noen å dele den med

Mark Twain

Glem aldri at de gamle trenger så lite, men de trenger det lille så veldig

Den virkelige oppdagelsesreise går ikke ut på å lete etter nye land, men se med nye øyne

Motene dør, stilen består

Når jeg møter bare sure mennesker, går jeg hjem og blir der til jeg er i bedre humør

Noen mennesker får meg til å føle meg hjemme, andre til å ønske at jeg var der

En ny ide er en skrøpelig ting. Den kan bli drept av et flir eller en gjesp, den kan bli stukket i hjel av en vits og sørge seg til døde på grunn av en rynke i pannen på den rette mann

Nesten ingen er dum nok til å innbille seg at han automatisk fortjener å gjøre lykke på et eller annet felt; men likevel tror nesten alle at de automatisk fortjener å bli lykkelig gift

Bruk de evner du har! Det ville bli svært stille i skogen hvis ingen andre sang enn de fuglene som synger best

Det finnes to slags lesere: de som leser for å huske, og de som leser for å glemme

Alderdommen er ikke så ille når vi tenker på alternativet

Maurice Chevalier

Hvordan skal man få folk til å tenke logisk i en verden hvor alle snakker om at solen går ned, når det i virkeligheten er horisonten som hever seg?

Oscar Wilde

Det er så meget godt i de verste av oss og så meget ondt i de beste av oss, at rettsapparatet og religionen er nødvendig for oss alle

Jeg vet bare en ting som øker når vi deler med andre, og det er kjærligheten

Delt glede er dobbelt glede, og delt sorg er halv sorg

Når vi har tatt de nødvendige forhåndsregler mot kulde, sult og tørst, er alt det øvrige ikke annet enn forfenglighet og overflod

Du er ingen dumrian fordi du har gjort noe dumt - bare hvis du ikke skjønner hvor dumt det var

Minst en gang om dagen bør vi høre en liten sang, lese et godt dikt, se et vakkert bilde, og - om mulig - si et par fornuftige ord

Goethe

Noe av det vanskeligste som foreldre i det hele tatt kommer ut for, er å få et barn til å forstå at 'Nei' er en fullstendig setning

De fleste sannheter er så nakne at folk synes synd på dem og prøver å dekke dem til, iallfall litt

H. Walters

Det du oppnår med vold, må du oppgi på grunn av verre vold

Mohandas Gandhi

De skjønneste kvinner er de som liker oss

Gabrial Laub i Birgitte, Tyskland

Jeg setter pris på en venn som ser i sin Syvende sans at han har tid til å være sammen med meg, men jeg setter enda mer pris på en venn som ikke behøver å se i den

Si aldri til et ungt menneske at noe ikke kan gjøres. Vårherre har kanskje ventet i århundre på en som ikke visste at akkurat det var umulig, og som derfor nettopp gjorde dette

I alle geniale arbeider gjenkjenner vi ideer som vi selv har slått vrak på; de kommer tilbake til oss med en viss fremmedartet storhet

Hvis vi kunne tyde våre fienders innerste hemmeligheter, ville vi finne så mye sorg og lidelse at det ville ta brodden av all fiendtlighet

Musikk - skyller vekk støvet fra hverdagslivet

En pessimist er et menneske som tilbringer hele livet i et mørkerom og ikke gjør annet enn å framkalle negativer

Somme tider slår det meg at vi venter oss for meget av julen. Vi prøver liksom å presse inn i den alt det vi er kommet på etterskudd med av kjærlighet og vennlighet i resten av året

En ting er verre enn å være alene; ønske at du var det

Folk flest kan se begge sider av en sak, bare den ikke har noe og gjøre med lommeboken eller fordommene deres

Det kommer den dag da du må forklare barna dine hvorfor de er født, og det er vidunderlig om du til den tid er blitt på det rene med grunnen

Hazel Scott

Du kommer sikkert til å gjøre mye dumt, men gjør det med begeistring

Collet

Jeg er redd! Jeg vet ikke om verden er full av gløgge menn som bløffer eller idioter som mener det

Kirkegårdene er fulle av folk som mente de var unnværlige

Hvis du skal være spydig, må du være kort. For det er med ordene som med solstrålene - jo mer de konsentreres, jo dypere bunner de

Han er så full av fordommer at han ikke vil høre begge sidene av en grammofonplate engang

Synden er ikke fullkommen før man roser seg av den

Vin og vennskap smaker godt - da de er blitt gamle