Aforisme samling - del 6

Back

Alle intelligente tyveåringer synes verden er en stor skandale

H.Taine

Intet er så uvirkelig som virkeligheten

Nils Werenskiold

Den som samler seg skatter har mye å miste

Lao-Tzu Tao-te-ching

Jeg antar at menneskeheten gjør så godt den kan. Men det er da for pokker bare en forklaring, ingen unnskyldning

Don Marquis

Vær høflig mot alle; vennelig mot mange; intim med få

Benjamin Franklin

Mens to mennesker er under innflytelse av den mest volsomme, mest sinnsyke, mest illusoriske og mest forgjenglige av lidenskaper, forlanges det at de skal love å forbli i denne eksalterte, unormale, og utmattede tilstand inntill døden skiller dem ad

Georg Bernard Shaw

Boligbyggeri er lek med menneskeliv

Poul Henningsen

Beundring: Gleden ved å oppdage at en annen person ligner på en selv

Frihetens tre må fra tid til annen vannes med blomster fra patrioter og tyranner

Thomas Jefferson

Å forene høflighet med stolthet er et mesterstykke

Schopenhauer

Det er med menn som med vin; alderen gjør de dårlige sure og de gode bedre

Cicero

Vil du at dine drømmer skal bli virkelighet - våkn opp!

Det er nytteløst å engste seg over livet; man slipper likevel ikke levende fra det

Språket er tankens antrekk

Samuel Johnson

Det er sørgelig når vi merker hvor innsnevret våre grenser er. Men enda sørgeligere hvis vi ikke merker det

Erkki Melartin

En linje er lengde uten bredde

Euclid 300 f.Kr.

Når man blir anmodet om en samtale, er det ikke alltid meningen man skal blande seg inn i den

Fritjof Brandt

Lykke består av god helse, og dårlig hukommelse

Albert Schweizer

Menn har flere problemer enn kvinner - blant annet kvinner

Franaise Sagan

I et demokrati avgjøres sakene ved å telle hoder - ikke ved å knuse dem

En rød rose er ikke egoistisk fordi den ønsker å være en rød rose. Men uhyre egoistisk ville den være, hvis den forlangte at alle de andre blomstene i haven skulle være både roser og røde

Oscar Wilde,'Soul of Man under Socialism'

Før du trekker i tvil motpartens motiver, selv når de fortjener å bli trukket i tvil - besvar hans argumenter!

Sidney Hook, filosof

Kvinner tilgir sjelden at man er sjalu, og aldri at man ikke er det

P.J Toulet

Undertiden er mindreverdighetskomplekser selverkjennelse

Selv det klokeste mennesket har et tåpelig hjørne i hjernen

Aristoteles

Når det er spørsmål om penger, har alle samme religion

Ingen har skrevet en selvbiografi i den hensikt å komme dårlig ut av det

Per Egil Hegge, Aftenposten

Ira furor brevis est: Vrede er kortvarig vanvidd

En mann som gjør en feil og ikke retter den, gjør enda en feil

Konfutse

Visdom kan man skjule, men dårskap ikke

Frihet er å vite hva ens skjebne vil - og gjøre det

Johannes Hohlenberg

I enkelte tilfeller er 'effektivitet' det samme som å avlese et solur med en lommelykt

Piet Hein

Mennesket er dømt til å være fri. Dømt, fordi det ikke har skapt seg selv, og fri, fordi det, når det engang er satt inn i verden, er ansvarlig for sine gjerninger

Sartre

Hvert menneske bører en hemmelig trolldom i sitt ansikt, det vil alltid vekke noens kjærlighet

Friedrich Hebbel

Han er redd som ikke tør skjelve

Praksis bør alltid bygge på god teori

Leonardo da Vinci

Det kan fornemmes en stille charme ved henne som ikke lenger er pur ung: Hun har vært kvinne lenge

Folk bruker penger de ikke har, til å kjøpe ting de ikke har bruk for, for å imponere folk de ikke liker

Steen Madsen

Han velger aldri selv en mening, han går med den som er moderne

Lev Tolstoj

Demokrati betyr slett ikke at flertallet skal herske over mindretallet. Det betyr rett og slett at flertallet tar sine beslutninger med ubetinget hensyn til mindretallets rettigheter

Det er overhodet ikke noen mulighet for å hevde nøytralitet uten et minimum av makt for å verne den

J.C Hambro

Små bidrag mottas med takknemlighet, store med begjær

Hvordan kan vi engentlig vite, om ikke Jorden er en annen planets helvete?

Anthony Huxley

Det gjelder bare å vite hvordan man skal oppføre seg. Vet man det, og vet andre at man vet det, kan man oppføre seg akkurat som man vil

Det er ikke til å fatte at man neste gang fyller så og så mange år. Det er visse aldre, man alltid har trodd er de gamles privilegium

Jacob Paludan

Det finnes enkelte mennesker man ikke kan fortelle om en sorg, uten at de straks skal diske opp med en lignende

Hebbel