Back

Aforisme samling - del 8

[IMAGE]

Behersk emnet så vil ordene følge av seg selv

Cato d.e.

Med din rikdom vil du selv bedra deg; men hva du gav, kan ingen ta ifra deg

Arnulf Øverland

Hvor snobbene leder følger mobben etter

Det er bare en ting i verden som er verre enn å bli snakket om. Slett ikke å bli snakket om

Oscar Wilde, Bilde av Dorian Gray

Lær de unge hvordan de skal tenke, ikke hva de skal tenke

Sidney Sugarman

Den som taler ut fra bevisstheten om å ha rett, overbeviser ingen

Piet Hein

Følg alltid din innskytelse når det gjelder å glede andre

Hanna Winsnes

Aldri er en kvinnes stemme skjønnere enn når den trøster

Jean Paul

Enhver utvidelse av grensen for vår viten, pålegger individer og nasjoner et større ansvar

Niels Bohr

Uten godhetens milde skjær trives skjønnhet ikke

W. Shakespeare

Det er vanskelig for en rik person å være beskjeden. På den annen side er det vanskelig for en beskjeden person å være rik

Epictetus

Ingen glemmer noensinne hvor han begrov stridsøksen

Når du begraver stridsøksen, bør du ikke avmerke stedet

Vin virker på kjærligheten som vindpust på ilden: litt får den til å blusse opp, for mye blåser den ut

Den Hellige Ånds blyant har anstrengt seg mer for å beskrive Jobs plager enn Salomos lykksalighet

Francis Bacon

En pessimist er en som når han har valget mellom to onder, velger begge

Oscar Wilde

Det er meget å lære om frihet fra frihetens fiender

Jeg elsker demokratiet. Det er idiotisk uten sammenligning, derfor fornøyelig uten sammeligning

H.L Mencken

Ord brukes til tre ting: Til å utrykke tanker. Til å skjule tanker. Og til å dekke over der ingen tanker er

Man kan leve i skyggen av en ide uten å fatte den

De gjorde så godt de kunne. La det være deres unnskylding men også deres dom

Carl Joachim Hambro, om regjeringen Nygårdsvold

Kjenner man bare en religion, kjenner man den ikke

Eilert Hubbard

Ekteskap - en institusjon eller tilstand, som består av en herre, en herskerinne og to slaver; ialt to personer

Ambrose Bierce

Kjærligheten er helt motsatt av et vannkar: jo mer man øser av det, dess fullere blir det

Collet

Det indre komparativ: Mål dine evner med oppgaven og fortvil. Mål dine evner mot andres og fatt mot

Når Allah vil sende mauren i fortapelse, gir han den vinger

Arabisk ordpråk

Kvinna er framtiden og livet. Elsker du kvinna, elsker du livet. Hater du kvinna, hater du livet

Kristoffer Uppdal

Som en gullring i trynet til en gris er en vakker kvinne uten forstand

Ordpråk 11,22

Med kristelig nestekjærlighet tilgir jeg meg selv mine synder. Særlig de store. De små ser jeg fram til å gjenta

Jens Bang

DISSENS: Demokratiets adelsmerke, og dets kors

Bak alle ting ligger en forestilling om skjønnhet. Vi må finne tilbake til troen på at alle mennesker, også barn, hungrer og lengter etter skjønnhet. Jeg tror det er kunstens oppgave å tilfredstille denne hungeren

Michael Ende

Demokrati er en metode - ikke et ideal

Johannes Hohlenberg

Jeg er en elendig skribent. Gudsjelov har mange mennesker elendig smak

Grace Metalious

Gode bøker vender ansiktet mot verden. La dem ikke vende deg ryggen

Av og til synes jeg at Gud, da han skapte mennesket, i noen grad overvuderte sine evner

Alf Larsen

Paradokset med forebyggende arbeid er at jo bedre det er, desto mindre synlig er resultatet

NOU - Helserådstjenesten

Du er aldri for gammel til å bli yngre

Mae West

Tomrommet som oppstår ved manglende eller misslykket kommunikasjon, fylles raskt med rykter, sladder, vrøvl og gift

H.L Mencken

Det er gleden som adler sinnene

Henrik Ibsen

Demokratiet er en institusjon som sikrer oss at vi ikke blir regjert bedre enn vi fortjener

G.B Shaw

Intet annet enn det frie ord kan frelse mennesket og fri vår jord

Arnulf Øverland

I alle tider har den foregående generasjon hatt påfallende dårlig smak

Frithiof Brant

Man skylder de levende hensyn; de døde, kun sannheten

Voltaire

Intet menneske kan overstige begrensningene i sin egen karakter

Robespierre

Sorgen er kort. Gleden er evig

Schiller

Feilen ved verden er at de dumme er så skråsikre på allting - og de kloke så fulle av tvil

Bertrand Russel

Et kompromiss - er kunsten å dele en kake slik at alle tror de har fått det største stykket

Ludvig Erhard