Aforisme samling - del 9

[IMAGE]

I naturen finnes ikke straff eller belønning - bare konsekvenser

Robert Green Ingersoll

Når en mann påstår at han elsker, er det som regel lidenskapen, eventyret eller seg selv han elsker. Hun vet det godt, men hun tror det ikke

K.K Steinecke

En mann er aldri svakere enn når en kvinne forteller ham hvor sterk han er

Steve Hannagan

Loven er som en telefonstolpe; du kan ikke hoppe over. Men du kan gå rundt

Sovjetisk ordtak

Ofte er det bedre å be om tilgivelse enn om tillatelse

Immanuel Kant, Perprtual Peace

Mot er den ypperste av alle menneskelige egenskaper, fordi det er den egenskap som garanterer alle de andre

Winston Churchill

Hver generasjon tror at verden går framover fordi den er i bevegelse. En pendel beveger seg også

G.B Shaw

Det var ikke muligheter, men fantasi han manglet. Men med de mentale smaksløkene han var utstyrt med ville han aldri være i stand til å smake forskjell på kantine-te og nektar

Edith Warton

Range vegen vert ikkje rett om det er mange som går han

Norsk ordtak

Hvis du holder hodet kaldt mens alle rundt deg mister sitt, har du kanskje ikke oppfattet situasjonen

Nelon Boswell

Mannen tror at han velger kvinnen, men det er nesten alltid kvinnen som velger mannen. Det er kvinnen som velger den mann som skal velge henne

Paul Géraldy

En ekte kvinne, er en kvinne der har et brennende ønske om at bli beseiret, men kjemper en nådeløskamp mot denne lidenskapens ild, for så å ende opp i et inferno av varme, kjærlighet og ømhet

Espen Joranger

Du kan bedra en ærlig mann, men du kan aldri gjøre han til latter

Konfutse

Rynker bør antyde at her har sittet et smil

Ethel Barrymore

En egoist er egentlig ikke en som synes så mye om seg selv. Det er en som synes lite om andre

Herman L. Wayland

Hvis man velger å være tilskuer til livet, må man ikke undres over at det man ser, er teater

Ellen Margrete Nilsen

Logikk er ordenes matematikk

Din venn har en venn, og din venns venn har en venn. Vær diskret

Talmud

Nasjoner har ingen venner, bare interesser

Lord Palmerston, britisk utenriksminister

Vitenskap er et bolverk mot overtro, unntagen mot overtro på vitenskapen

Jens Bang

Kvinnen man møter, blir roman. Kvinnen man streifer, blir poesi. Kvinnen som ikke kommer, blir filosofi

Jacob Paludan

Alle ting i verden etterstrebes med større lyst enn de nytes

Når små menn kaster lange skygger, bærer det mot solefall

Ethvert komplisert problem har en enkel løsning - den gale

Man bør ikke drive moderasjon til ytterlighet

Musikken uttrykker hva man hverken kan si eller fortie

Hva hver og en av oss mener med 'rettferdig fordeling' avhenger av hva hver og en av oss mener å ha behov for og krav på

Geniet gjør hva det må. Talentet gjør hva det kan

Owen Meredith

Meningsrett forutsetter viteplikt

Gud vil tilgi meg. Det er hans fag

Voltaire

Skjønnheten er som en kostbar juvel, best i enkel innfatning

Francis Bacon

Vær ikke søvnig i sengen. I graven får du hvile nok

Fuller

Det er mange mennesker som innbiller seg, at det de har opplevd, forstår de også

Goethe