[back]

Aforisme samling - del 10

[Post]

Å vite hva man ikke vet er dog en slags allvitenhet

Piet Hein

Mennesket kan unnvære meget - bare ikke mennesker

La Rochefoucauld

Bøker har samme fiender som mennesket - ild, fuktighet, dyr, tiden og sitt eget innhold

Paul Valéry

Man kan ikke snakke om havet med en frosk som sitter i en brønn

Konfucius

Vinteren er min hardeste Tid. Jeg liker ikke Sne, jeg pines ved synet av den, og min fornuft skønner intet andet af den end dens evige naturstridige Idioti

Knut Hamsun

Gleden ved å komme i mål oppnås bare ved å gjøre turen

Hvis alt annet slår feil, kan du oppnå udødelighet ved å begå kjempetabber

John Kenneth Galbright

Humor er en inviduell sak, liksom tannbørster

Marty Feldman

Ingenting kommer gratis til den som gjør noe

Gry Stålsett

Den som ikke setter seg som mål å gjøre tenkning til vane, går glipp av livets virkelige store gleder

Min definisjon av et fritt samfunn er der det er trygt å være upopulær

Adlai Sterson

Pass opp for teknologene, de lar livet begynne i et reagenserør og lar det dø i smellet av en atombombe

Marcel Pagnol

Man skal bare tro på det som lar seg bevise. De fleste mennesker prøver å bevise det de tror på

En vesentlig del av den menneskelige intellektuelle begavelse går med til å produsere gode grunner for slette gjerninger

Prof. Leif Holbøk Hansen

Det finnes ingen harde kvinner, bare myke menn

Raquel Welch

Ha dine unnskyldninger klare for dine feil, før du begår dem

Hvis man alltid sier sannheten, behøver man aldri å gå rundt å huske på hva man har sagt

Berlinske Tidende

Det eneste du får gratis her i livet er tillit, i kraft av å være et ubeskrevet blad. Men har du først mistet denne tillit vil det koste deg mye å vinne denne tilbake

Espen Joranger

Den største vanskeligheten mellom nasjonene er gjerne at de ikke greier å bli enig om hvem som er Muhammed og hvem som er berget

Sorger og bekymringer er spikre i vår kiste, men hvert smil river en ny spiker ut

Den farligste løgn er sannheten som er blitt gitt en liten vri

I kampen prøves klingen, i nøden vennen

Esaias Tegér

Det er større skam å mistro sine venner enn å bli bedratt av dem

Benjamin Franklin/Duc de la Rochefoucauld 1613-1680

Det er lettere å tilgi en fiende enn en venn

Nietzsche

Det mest infame er venns misbruk av venns tillit

Henrik Ibsen

Få mennesker har styrke nok til å kunne prise en venns fremgang - uten misunnels

Aiskhylos

Venskab forynges, når den ældes

J.L Heiberg

Et vennskap som ikke tåler alt som blir sagt, holder ikke i det avgjørende øyeblikk

C.J Hambro

Vennskap ender ofte med kjærlighet, men kjærlighet aldri med vennskap

Engelsk ordtak

Et vennskap mellom en kvinne og en mann, består for mannen sin del i at han behandler henne som en kvinne, men aldri krever kvinnen i henne

En virkelig venn, er en som spør hvordan det går med deg, og tar seg tid til å vente på svaret

Smell aldri igjen en dør om du tenker å komme igjen

Kvinner er mer irretable enn menn, muligens fordi menn er mer irriterende enn kvinner

Kultur er stort sett det vi gjør, og araberene ikke gjør

Kosmetikk er noe som får en kvinne til å se gammel ut, når hun ikke bruker det

Noen drikker for å glemme, andre for å bli lystige, mens noen drikker for å gjøre andre mennesker interessante

Rosor i et spruckit krus ér endå alltid rosor

Runeberg

Dere står å fyller tankens tomhet med intetsigende snakk

Professor Ernst Schøtt-Rivers til sine studenter

Å være glad i noen, det er godt - elske noen - det også. Men å være riktig forelsket, sånn virkelig forelsket - en pinefull tilstand. Det burde være en medisin mot slikt

Irmard Keun

Ærgjerrighet et overveldende ønske om å bli nedrakket av fiender mens man lever, og å bli latterliggjort av venner når man er dø

Ambrose Bierce

Penger er en lindrende slave

Arabisk ordspråk

Erfaring er egentlig den visdom som gjør oss i stand til å gjenkjenne våre tabber som fordums, ubehagelige bekjentskaper

Ambrose Bierce

Si hva du vil. Det er bedre å være vraket enn aldri elsket

Charles C. Colton

I et erotisk perspektiv fortoner egenkjærligheten seg som tilbedelse

Per Ronald

Jeg tror at en mann som ikke tar hensyn til sin mave, neppe tar hensyn til noe annet heller

Samuel Johnson

Hvorfor konfronteres vi ikke med livets alvorligste problemer når vi er tyve år og vet alt?

Kvinnen enten elsker eller hater. Der er ikke noe tredje

Klær skaper folk. Om natten henger slike folk på henger

Optimisten hevder vi lever i den beste av alle verdener. Pessimisten frykter det er sant

James B. Cabell

Ingen skjønnhet er så perfekt at det ikke er noen uregelmessighet i proporsjonene

Francis Bacon

Man går lettest til topps, når man går til bunns i tingene

El Paso

Av alle lovforslags talløse feil, er noen paragrafer påfallende ved sitt nærvær, andre ved sitt fravær

John Russel

En kvinne som ikke vil skjenke en sitt hjerte, bør forklares at egentlig stiler man ikke så høyt

Fordelen med selvros er at man kan smøre den tykt og presist der en selv synes den passer best

Samuel Butler

Den kalde rettferdighet byr meg imot. I dommerens øyne ser jeg alltid bøddelens kalde stål

Nietzsche

Ekteskapet har mange sorger, sølibatet ingen gleder

Samuel Johanson

En ting er å vise at en mann tar feil, en annen å vise ham sannheten

John Loke

Noen mennesker beklager seg over andre mennesker fordi andre mennesker har noe noen mennesker gjerne vil ha

Henry Fielding

Livet er aldri rettferdig. For de fleste av oss er det kanskje best slik

Oscar Wilde

Å bli tilskuer til sit eget liv er å unnslippe lidelsen i sitt eget liv

Oscar Wilde

De veloppdragne motsier andre. Den vise motsier seg selv

Oscar Wilde

Ingenting minner så mye om uskyld som en indiskresjon

Oscar Wilde

Konversasjoner bør være innom alt, men konsentrere seg om ingenting

Oscar Wilde

Mennesker kan tro på det umulige, men mennesker kan aldri tro på det unsannsynelige

Oscar Wilde

Personlig erfaring er en ond og begrenset sirkel

Oscar Wilde

Kultivert lediggang fremstår for meg som menneskets korrekte beskjeftigelse

Oscar Wilde

Musikalske mennesker er så absurd urimelige. De ønsker alltid at man skal vøre totalt stum når man selv lengter etter å være totalt døv

Oscar Wilde