[IMAGE]

Aforisme samling - del 12

[IMAGE]

Som barn lærte jeg, at hvis jeg vant alle klinkekulene fra kameratene mine, hadde jeg ingen å leke med

Skipsreder Per Henriksen

En kjedelig fisk er en som spør hvordan man har det, og forteller hvordan han har det

Ekteskapet, som gjør to til én, er en livsvarig kamp om hvem som skal være denne ene

Dr. Johnson

Det er bedre at en skyldig ikke blir anklaget, enn at han blir frikjent

Det er bedre at ti skyldige går fri, enn at en uskyldig blir dømt

Intelligente mennesker er aldri så skarpsindige som når de har urett

J.W. v. Goethe

Man er sjelden så urettferdig mot sine fiender som mot sine nærmeste

Marquis de Vauvenargues

Som epler av gull i skåler av sølv er ord talt i rett tid

Sal. ordspr. 25,11

Jeg kan love å være oppriktig, men ikke å være upartisk

Goethe, Fast I

Alle generaliseringer er farlig. Denne også

Alexandre Dumas

Hva hjelper det å galoppere, hvis det går i den gale retningen?

Fritjof Nansen

I bibliotekene taler de dødes udødelige sjeler

Plinius d.e.

Objektivitet overdrives når man i konsentrasjon om alle sakens sider ikke ser noen av dem

De første førti år av vårt liv bringer teksten, de neste trevde kommentarene

A. Schopenhauer

Kan jeg ikke bevege himmelen, påkaller jeg helvete

Vergil

Profeter er neppe annet enn genialt tåkete hoder med hang til paradokser

Hvor dypt en brøde skjules under jord, den røper dog til slutt sitt eget spor

W. Shakespeare

Forfengeligheten gjør våre synder så altfor viktige

Per Ronald

Det er med mennesker som med stjerner; det finnes selvlysende legemer som gir kraft og sol til andre

Bjørnstjerne Bjørnson

Det gis ikke noe kompromiss mellom rett og urett, mellom godt og ondt

J.C. Hambro

Bare å ha et sted å lengte til, er en verdi i livet

Barbra Ring

Smigre er å logre med tungen

Når vinteren kommer, kan da våren være langt borte?

P.B. Shelly

En vakker dag er vi disponert for å elske - på grunn av vår naturlige beskaffenhet. Og så gjør sted og leilighet resten

Sigrid Undset

Hva er kyniker? En mann som vet hva allting koster, men ikke kjenner verdien av noe

Oscar Wilde

Det er alltid noe galskap i kjærligheten. Men der er også alltid noe fornuft i galskapen

Et menneske feiler så lenge det vil noe

Johan Wolfgang Goethe

Jeg føler det å bli gammel som å bestige et høyt fjell. Luften blir klarere og lettere, og utsikten vider seg ut. En dag skal jeg stå ovenfor den store utsikten

Alf Larsen

Det er omveiene, forsinkelsene og sidesporene som beriker ens liv

Nils Kjær

Det er en himmelvid forskjell på de egenskaper en mann må ha for å bli valgt til president og de egenskaper han trenger for å vøre president

The Economist

Selv djevelen seg på skriften kan berope

W. Shakespeare

Å elske seg selv er begynnelsen til en roman som varer hele livet

Oscar Wilde

Den som først griper til vold, viser at han ikke har flere argumenter

Kinesisk ordspråk

Ta vare på minuttene. Timene tar vare på seg selv

Gud kunne ikke være overalt, derfor skapte han mødre

Jødisk ordtak

Noen gir komplimenter på en måte som om de venter å få kvittering

Kin Hubbard

Samvittighet er det som gjør så vondt, når alt er så godt

Kirkegaard

Det skal mer til enn bare sannheten for å knuse en tiltalende myte

Economist

Drep ikke fluen på din venns panne med en øks

Kinesisk ordtak

Religion har gjort lidenskapen en stor tjeneste ved å gjøre den til en synd

Han holdt frihetens fane så høyt at andre ikke kunne nå den

Nebelspalter

En idealist er en som oppdager at roser dufter bedre enn kål, og derfor tror at roser også er bedre i suppen

H.L. Mencken

Forskjellen på en helgen og en synder er at helgenen har fortid, synderen en fremtid

Oscar Wilde

Men kanskje er det Gud som har utvalgt meg til ateist

Stanislaw Jerzy Lec

Det er ennå for mange som begår selvmord med kniv og gaffel

Tilfeldigheten er Guds pseudonym når han ikke ønsker å underskrive

Anatole France

Fattigdom tolereres best når den bæres av alle

En mann kan være en tosk uten å vite det - men ikke hvis han er gift

H.L. Mencken

Det er bare en kunsthandler som beundrer alle skoleretninger

Oscar Wilde

Jeg liker ikke prinsipper - jeg foretrekker fordommer

Oscar Wilde

Vi er ikke kommet til verden for å lufte våre moralske fordommer

Oscar Wilde

Kvinner forsvarer seg med å angripe, på samme måte som de angriper ved plutslig og uventet å overgi seg

Oscar Wilde