[IMAGE]

Aforisme samling - del 14

[IMAGE]

Ha aldri barn, bare barnebarn

Gore Vidal

Jeg har en enkel filosofi. Fyll det som er tomt. Tøm det som er fullt. Og klø der det klør

Alice Roosevelt Longworth, 1884-1980

Suksess, er å gå fra nederlag til nederlag med samme begeistring

Sir Winston Churchill

Det står kvinner bak alt, unntatt speil - der står de helst foran

Som tilskuer kommer man aldri til kort i livets spill; som deltaker er man alles bytte

Nils Kjær

Alle steder er like langt fra himmelen

Edmund Burke

En ekspert er en som vet mer og mer om mindre og mindre

Nicholas Murray Butler, 1862-1947

En ekspert er en person som kjenner til de største tabber i ens profesjon, og vet hvordan de kan unngås

Werner Heisenberg, Physics and Beyond

Ikke forsvar deg før du er anklaget

Charles I, Brev til Lord Wentworth, 3 sept. 1636

Råd er sjelden velkommen, og de ønsker det mest, trenger det minst

Earl of Chesterfield, 1694-1773

Hvis djevelen ikke eksisterer, men er skapt av mennesket, har de skapt ham i sitt eget bilde

Fjodor Dostoyevsky

Detaljer skal ikke undersøkes, før man har oversikten over helheten

Dr. Samuel Johnson

Intet er vakrere enn en rødmende kvinne

Der finnes mennesker som tror de innehar det privilegium av at kunne spre sitt dårlige humør i sine omgivelser. Når andre føler seg uvel, holder de seg hjemme, mens disse menneskene sprer sine virus med den aller største vellyst

Espen Joranger

Jeg er den eneste personen, jeg gjerne ville bli bedre kjent med

Oscar Wilde

Den eneste synd er dumhet

Oscar Wilde

Kunst utrykker aldri annet enn seg selv

Oscar Wilde

Kjærlighet til sannheten er i virkeligheten den viktigste av alle dyder, og det sanne grunnlag for ekte menneskelighet

S. Smiles

Mistenk alltid din mistanke

J.J. Jansen

Moral er menneskets forsøk på å gjøre seg viktig ovenfor naturen

F. Nietzsche, 1886

Motbør krever dristigere seilas

Jens Gleditsch

Moderne poeter blander meget vann i blekket

Goethe

Oppskriften for evig uvitenhet er: Vær fornøyd med Deres meninger og tilfreds med Deres kunnskaper

Elbert Hubbard

Intet hat er så voldsomt som uvitenhetens hat mot vitenskapen

Galileo Galilei

Optimisme er vilkåret for å få fantasi, iakttagelse- og kombinasjonsevne utnyttet gjennom forsøk etter forsøk på å utforme en ide

Valdemar Paoulsen

Fra overmot og skråsikkerhet til nederlagsfølelse er veistykket kort

Nils Collet Vogt

Parti er organisert mening

Benjamin Disraeli

Den som ikke etterlater seg annet enn penger, dør fattig

Poesien er harmonisk veltalenhet

Fr. Volitaire

Prosa = ord ordnet på den beste måten, Poesi = de beste ord i den beste orden

S.T. Coleridge

Politikk er ingen eksakt vitenskap

Otto von Bismarck, 18.12.1863

Politikk er den kunst å skaffe penger fra de rike og stemmer fra de fattige under påskudd av å beskytte begge to mot hverandre

Cedric Adams

Menn kjemper for retten til å stemme, og siden kjemper de for å unngå ansvaret

Walter Sonneberg

Sannheten er så tilslørt i vår tid, og løgnen står seg så godt at man ikke kan kjenne sannheten igjen, men mindre man elsker den

Blaise Pascal

Den som ikke kan begrense seg vil aldri lære å skrive

Boileau

Man synder alltid når man tenker ondt om andre, men man tar sjelden feil

H.L Mencken

Dem første betingelse for en som skal kunne skrive, er at han eller hun ikke tar virkeligheten som en selvfølge. Først da kan man oppfatte den og få andre til å gjøre det samme

Simon de Beauvoir

Det finnes folk som ikke tør begå selvmord av frykt for hva naboene vil si