[Back]

Aforisme samling - del 17

[IMAGE]

Å be er ikke å spørre. Det er et utrykk for sjelens lengten

Mohandas Gandhi

Å vite mye, er ofte årsaken til mere tvil

Montaigne

Til tross for inflasjonen, er en penny for de fleste menneskers tanker en rimelig pris

John Henry Newman

Den største feilen med en fanatiker, er sikkerheten

Oscar Wilde

Det er en grusom ting for en mann å plutselig finne ut at han ikke har snakket noe annet enn sannt i hele sitt liv

Oscar Wilde

Spørsmål er aldri indiskret. Det hender at svarene er det

Oscar Wilde

Dårlige kunstere beundrer alltid hverandres verker

Oscar Wilde

Jeg kan sympatisere med alt, untatt klager

Oscar Wilde

Vi lever i en tidalder som leser for mye til å være vise

Oscar Wilde

Jeg lukker mine øyne for å se bedre

Paul Gauguin

Menneskets målestokk er hva han gjør med makt

Pittacus

The greatness of work is inside man

Pave John Paul II

Never find your delight in another's misfortune

Publilius Syrus

En løgner trenger et godt minne

Quintilian

Hemmeligheten med undervisning, er å respektere elevene

Ralph Waldo Emerson

Det er en luksus å bli forstått

Ralfh Waldo Emerson

Rasisme er de fattiges snobberi

Raymond Aron

Hvordan kan du skrive, hvis du ikke kan gråte?

Ring Lardner

Et poet begyner med behag og ender i visdom

Robert Frost

De grusomste løgner fortelles ofte i stillhet

Robert Louis Stevenson

Bøker uten kjennskap til livet er ubrukbare

Samuel Johnson

All grusomhet springer ut av svakhet

Seneca

Jeg kom for å begrave Cæsar, ikke for å prise ham

Shakespeare, 'Julius Caesar'

Anatomi er skjebne

Sigmund Freud

Menneskeheten greier ikke å bære mye av realitetene

T. S. Eliot

Å være fri er å ha realisert seg selv

Tennessee Williams

The more wit the less courage

Thomas Fuller

Vitenskapen gjør selvmord når den tar til seg folkemassene

Thomas Henry Huxley

En mann med mot, utgjør en majoritet

Thomas Jefferson

En generasjon kan ikke forplikte en annen

Thomas Jefferson

Love conquers all things

Virgil

Prejudics is the reason of fools

Voltaire

Education is the transmission of civilization

Will and Ariel Durant

Everybody is ignorant, only on different subjects

Will Rogers

Half our life is spent trying to find something to do with the time we have rushed through life trying to save

Will Rogers

Justice delayed is justice denied

William Gladstone

We shape our buildings; thereafter they shape us

Winston Churchill

The price of greatness is responsibility

Winston Churchill

If all men pulled in one direction, the world would topple over

Jødisk ordtak

Home is where the heart is

No man are useless, he can always serve as a bad example

Patience is not passive, on the contrary, it is concentrated strength

There are few things that are more difficult than the art of making advice agreeable

Science is truth - do not be misled by facts

Love, and do what you will

St. Augustin

Great things are done when men and mouintains meet; this is not done by jostling in the street

William Blake,1757-1827

Truth can never be told so as to be understood and not belived

William Blake

To belive only possibilities is not faith, but mere philosophy

Sir Thomas Bowne,1605-1682

Liberty, too must be limited in order to be possessed

Sir Thomas Bowneose

For one man that can stand prosperity, there are a hundred that will stand adversity

Thomas Carlyle

If poetry comes not as naturally as the leaves to the tree it had better not come at all

John Keats,1795-1821

It is not true that life is one damn thing after another - It's one damn thing over and over

Edna St. Vincent Millay

His doubts are better than most people's certainties

Jarlen av Hardwicke om Dirleton's Doubts

For we know in part, and we prosphesy in part