[Back]

Aforisme samling - del 18

[IMAGE]

A smile is the magical sunshine that creates friendship

Some praise at moring what they blame at night. But always think the last opinion right

Alexander Pope, 1688-1744

To err is human, to forgive, divine

Alexander Pope

Civilisation advances by extending the number of important operations which we can perform without thinking about them

A.N. Whithhead,'An introduction to Mathematics'

All sivliserte mennesker er på en eller annen måte anormale, og de lider fordi de ikke hvor mange mennesker som er lik dem

Bertrad Russel, i brev til Ottoline Morrell

Komedie - opptrer i en verden der tanken er oppfattes som overlegen følelsene

Joseph Wood Krutch, 'The Modern Temper', 1929

Comedy is the last refuge of the non-conformist mind

Gilbert Seldes, 1954

When a woman behaves like a man, why dosen't she behave like a nice man?

Dame Edith Evans, 'Observer',30. sep. 1956

A woman's dress should be tight enough to show there's a woman in it, but loose enough to show there a lady in it

Edit Head

A lie in time saves nine

A relationship is like a shark. It has to keep moving forward or it dies.

A two-handed sword usually misses

Any system that depends on reliability is unreliable

As a computer, I find your faith in technology amusing

Autocracy is based on the theorem that on man is smarter than many

Be braver. You cannot cross a chasm in two small jumps

Be sure to treat your assumptions as though they are reality

Build a system even a fool can use, and only fools will use it

En som er god til å unnskylde seg er neppe i stand til stort annet

En ide er ikke ansvarlig for de menneskene som tror på den

En selvbiografi, er ikke skrevet for å informere leseren, men for å beskytte forfatteren

Å feile er menneskelig, å tilgi, gudommelig

Alexander Pope

Fred uten rettferdiget er tyrani

William Allen White

Ingen mann er patriot på tom mage

William Cowper

Godt nok er best

John Heywood

Jeg er et resultat av alt jeg har lest

John Kieran

Det finnes ikke noe sørgeligere syn enn en ung pessimist

Mark Twain

Innerst inne bør aldri et mennnseke respektere seg selv

Mark Twain

Fotball; en ny sekularisert religion, som nøytraliserer massenes politiske energi

Baron Pierre de Coubertin,1899 - Grunnleggeren av de moderne Olypiske Leker

Hvor utgangspunktet er galest, er resultatet ofte orginalest

Henrik Ibsen

En trofast venn, er en medisin for livet

Ecc, 6:16

Ydmykhet har aldri framskaffet noen nobelprisvinner

Snakk ikke om bortkastet ømhet, ømhet er aldri bortkastet

Øynene er sjelens speil

Julius Fast

Søk sannheten gjennom fakta

Mao Zedong, Partiskolen i Yanan

Å være lykkelig er å ha lyst til å gjøre det man likevel må

Eric From

Loven; den uskyldiges siste skanse

Et språk er en verdensanskuelse

Gramsci

Aksjemarkedet eksisterer bare fordi to personer har forskjellig oppfattning

Trygve Hegnar

Sosialismen har til oppgave og fordele den rikdom kapitalismen har skapt

Gunn Albinson

Målbar framrykking mot gale mål, foretrekkes av mange framfor ikke målbar framrykking mot riktige mål

John K. Galbraiths

Det sannsynelige virker alltid mer troverdig enn det sanne

Arild Feldborg

Vitenskaplig framgang måles ved antall unntak fra rådende sannheter

Visdom er å vite når en ikke skal søke det perfekte

Livsglede er den beste kosmetikk

Rosalind Russells

En dårlig general er bedre enn to gode

Napoleon

Oppdagelser; et resultat av planmessig famling

Vitenskap; en virksomhet der en tosk i denne generasjon kan gå forbi det punkt som ble nådd av geniet i forrige

Max Gluckman

Alt som eksisterer i universet er en frukt av tilfeldighet og nødvendighet

Demokrit

Å generalisere gjør bare idioter - å uttale seg om det enestående er den eneste sanne dyd

William Blake

En femtedel av befolkningen er alltid mot alt

Robert Kennedy

Det man savner i barndommen får man siden aldri nok av