[Back]

Aforisme samling - del 19

[IMAGE]

Mitt sinn befinner seg i en tilstand av filosofisk tvil

St. Coleridge,1772-1834

Hva du enn gjør, ødelegg aldri et menneskes matfat

Arabisk ordtak

Det viktigste en mann kan gjøre for sine barn, er å elske deres mor

Thedore HesBurgh

Adam og Eva hadde mange fordeler - den viktigste var at de slapp og felle tenner

Mark Twain

Intet daterer et menneske mer enn å gremmes over den unge generasjon

Adlai Stevenson

Livet blir fort surt for den som bare leter etter søtt

Stort begjær er endeløs fattigdom

Indisk ordspråk

Kannibaler foretrekker mennesker uten ryggrad

Staislaw Jerzy Lec

Fotografiapparatet kan ikke konkurrere med pensel og palett så lenge det ikke kan benyttes i himmel og helvete

Edward Munch

Sannheten venter tolmodig på den som kommer forbi

Nobelprisvinner,1986,Dr.Herschbach

En feil gjort på en interessant måte er ingen feil

Som en glorie er langt hår for kvinnen

1.Kor.11:15

Sjanse er ord uten mening, ingenting kan forekomme uten årsak

Voltaire

Sannheten blir trodd, bare den forstås

William Blake

En har utviklet kommunikasjonsystemer, som gjør det mulig å kommunisere med mennesker på månen, men det ser ut vil at kommunikasjonen blir vanskligere jo nærmere man kommer hverandre

Lykken er det største et menneske kan oppnå, det er hele personlighetens reaksjon på en produktiv holdning til seg selv og sine medmennesker

Erick Fromm

Ikke noe menneske er lykkelig hvis det ikke selv tror det er det

Publius Syrus, 50 f.kr.

Felles kamp utad gir felles fred innad

Arne O. Brundtland

Pasifisten har kun respekt for sine idealer, ikke for liv

P.J

Vi er alle engler med en vinge. Vi kan kun fly når vi holder rundt hverandre

Det rike menneske dør to ganger. Første gang i sin rikdom

Phillip Vosmans

For å ha store poeter, må man ha et publikum av tilsvarende kvalitet

Walt Whitman

Motgang avdekker geniet, framgang skjuler det

Horace

Tankeløsheten er sjelden ordknapp

Howard W. Newton

Intet er evig i denne verden og det forbigående er ofte det mest bestandige

Sovjetiske embedsmann

Vennskap krever meget mer enn kjærlighet

George Jean Nathan

Jeg vil heller begå feil, enn å ikke være blant de største

John Keats

Uvitende mennesker beundrer alltid det de ikke forstår

Cesare Lombroso,1836-1909

Enkeltmenneskets frihet må begrenses, om den skal være universel

John Stuart Mill,1800-1873

Det er kun en religion, men 100 versjoner av den

G. Bernard Shawn

Når det er snakk om saker av stor viktighet, er det stil og ikke oppriktighet som er sentralt

Oscar Wilde, The Importance of Being Earnest

Synderene vet ikke, når deres omvendelsestime slår

H. Wergeland

En kvinne der sover eller rødmer, utstråler en kvinnelige ynde og sjarme som ingen sminke kan gjenskape

Espen Joranger

Mennesker er av natur politisk tilbakestående

Aristotles,384-322 f.kr.

Om en skipper er god, vises i stormen

Kreta

Kveler du sinnet, dreper du kjærligheten

Elizabeth Weiss

En tiltalende umulighet, blir alltid foretrukket framfor en lite tiltalende mulighet

Aristotles

Våre liv er det tankene våre gjør det til

Marcus Aurelius

Jeg vil leve for å studere, ikke studere for å leve

Francis Bacon

Forandring er sjelden en fornøyelse

Max Beerbohn

En oversettelse er i beste fall et ekko

Poesi uten kjærlighet er en umulighet

Thomas Carlyle,1795-1881

En velskrevet biografi er like skjelden som et velbrukt liv

Thomas Carlyle

Poesi og religion er et produkt av at man kun forholder seg til en avgrenset del av virkelighten

Thomas Carlyle

Stillhet er så dyp som evigheten. Tale er så overfladisk som tiden

Thomas Carlyle

Folket er som en gammel kvinne, la det mumle

Thomas Carlyle

En politiker skal aldri elske eller hate

William Brummond

Få rike menn eier deres egne eiendommer, det er eiendommene som eier dem

R.G Ingersoll

Kunnskap kan være to ting; Det vi vet og det at vi vet hvor vi kan lære det vi ikke vet

Dr. Samuel Johnson