[Back]

Aforisme samling - del 23

[IMAGE]

Kvinnetårer er ei mektig vasskraft trass i en fallhøgd på berre 1.65 meter

Bjarne Rundhovden

Alle kvinner blir som sine mødre. Det er deres tragedie. Ingen menn gjør det. Det er hans

Oscar Wilde, The importance of beeing Ernest

En vanskelighet ved å sammenligne seg selv med andre er at man prøver å se selv utenifra og andre innenfra

Piet Hein

Hva er mer arrogant enn ærlighet?

Ursula Le Gin

Hvis du elsker livet, så kast ikke bort tiden, for tiden er det stoff som livet er laget av

Benjamin Franklin

Tiden har sine vinger på ryggen. Først når den er fløyet forbi ser man den

Henrik Welhaven

Alderdommen er det eneste middel til å leve lenge, som man hittil har oppdaget

Sainte-Beuve

Du er like ung som din tro og ditt håp, og like gammel som din tvil og ditt mismot

Et liv - et glimt av tid mellom to evigheter

Thomas Carlyle

Livet blir bare målt etter hvordan man lever i forhold til evigheten

Morris L. West

Bare tre ting hender menneskene: De fødes, lever og dør. Man merker ikke at man fødes, man lider ved å dø, og man glemmer å leve

La BruyŠre

Hvis du skal fjerne en nesle uten å brenne deg, så grip kraftig tak i den. Om noen piner og plager deg, så gjør det samme - og det onde skal miste sin brodd

Francis Bacon

Hvor kommer dere fra - det er ikke det som i framtiden skal skape deres øre, men hvor dere går

Nietzsche

At du ei kan, vil deg tilgis, men aldri at du ikke vil

Henrik Ibsen

Skaff deg det du trenger for din kropp - i den utsrekning det er nødvendig for din sjel

Epiketet

Å glemme sine forfedre er å være en bekk uten kilde, et tre uten rot

Persisk ordspråk

Det finnes mennesker hvis livsmaksime kan utrykkes i disse ord; Skjær pent av osten

Olaf Bull

Hva skal vi med alle disse ødeleggende forventningene, som noen alltid lever høyt på, på bekostning av andre?

Susanne Brøgger

Skjønnheten er fattig, når den ikke er det harmoniske utrykk for en tilsvarende sjel

Camilla Collett

Salig er uvirksomhetens timer, for da arbeider sjelen

Egon Friedell

Feilen med å iføre seg panser, er at det ikke bare tar av for smerter, men også for gleder

Chelse Holm

Den som ikke iblant føler for mye, føler sikkert altfor lite

Jean Paul

En sittende mann har ikke bruk for øre, han har bare bruk for varme strømper

Knut Hamsund

Småting kan trøste oss, fordi det er småting som plager oss

Pascal

Intet i denne verden er farligere enn oppriktig uvitenhet og samvittighetsfull dårskap

Martin Luther King

Hva vi er, er resultatet av hva vi tenker

Buddha

Bokhyllen er den stige, hvorved du bliver din overmanns lige

Henrik Wergeland

Med stor tvil kommer stor forståelse, med liten tvil kommer liten forståelse

Kinesisk ordspråk

En stein som ligger stille dreper gresset under seg

Maxim Gorkij

Man lærer å gå på skøyter ved å vakle omkring og gjøre seg latterlig. I virkeligheten avhenger ens framskritt på alle områder av om man tør å gjøre seg latterlig

G. B. Shaw

Erfaringer er ikke hva som hender oss, men hva vi gjør med det som hender oss

Aldous Huxley

Det er tanken som er menneskets storhet

Pascal

Vi lever alle under den samme himmel, men ikke alle har den samme horisont

Konrad Adenauer

Ideene er en kapital som bare bærer renter i talentets hender

Rivarol

Noble tanker kan vanskelig formes når ens sinn er fullt av livets nødvendigheter

Roussau

Kultur er å si den sannhet man har sett med sine egne øyne og formulert ved sin egen tanke

Jens Bjørnebo

Menneskene er grusomme, men mennesket er godt

Tagore

Det er forstemmenede at så mange mennesker forbauses over ørlighet, men så få over løgn og bedrag

Noel Coward

Verden har tilstrekkelig til menneskets behov, men ikke til menneskets begjær

Gandhi

Den som ikke gjør noe for andre, gjør intet for seg selv

Gothe

Likegyldigheten, er sjelens alvorligste sykdom

Fenelon

Det er en gyllen regel at man ikke skal dømme menneskene etter deres meninger, men etter det meningene gjør dem til

Licthenberg

Når to mennesker er tilfreds med hverandre, kan en gå ut fra at begge tar feil

Goethe

Med hat kan du samle alle som er plaget av at de ikke har drevet det til noe her i livet

Max Tau