Aforisme samling - del 24Smilet er en billig vare. Det gir vi bort til hvem som helst. Tårene er mere verd. Dem beholder vi for oss selv

Peter Egge

En ubrettiget mistanke er merkelig nok nesten alltid et selvportrett

Tollak B. Sirnes

Noen mennesker gir sine bekymringer svømmeundervisning i stedet for å drukne dem

Mark Twain

Gledene er våre vinger, sorgene er våre sporer

Jean Paul

Takknemlighet er hjertets hukommelse

Fransk Ordtak

Å preke moral er lett - å begrunne moral er vanskelig

Schopenhauer

Mange av oss skammer seg over lurvete klær og loslitte møbler. Det ville være bedre om vi skammet oss over lurvete tanker og loslitt livssyn

Albert Einstein

Ren ateisme er verdifullerer enn verdslig likegyldighet

Dostojevskij

I grunnen har det bare vært en kristen, og han døde på korset

Nietzsche

Det gis ingen stor kunst uten sann menneskekjærlighet

L. da Vinci

Å ha kjent poesien er som å ha utvidet sitt hjertets muligheter for glede og sorg

Liv Dommersnes

Arkitektur er frossen musikk

Gothe

Dikt skal være vinduer, ikke speil

Først når havet er opprørt, kaster det opp en musling med perler på stranden

Abdu'l-Bah 

En av poesiens frémste uppgifter ér att forsvara det tidlösa, och att lösa ménniskosjélen ur den tidsbundenhet, den sténdigt på nytt blir fången i

Harry Martinson

Et maleri er et dikt uten ord

Konfucius

Kunsten er ikke livets brød, men dets vis

Jean Paul

Du må behandle et kunstverk som en stor mann; stå forann det og vent tålmodig, inntil det finner det for godt å tale

Schopenhauer

Jeg vil påstå at det er intet sant i verden - unntagen det skjønne

Anatole France

Publikum klapper til et fyrverkeri, men aldri til en soloppgang

Fridrich Hebbel

Megen lykke blir oversett, fordi den ikke koster noe

Ta kjærligheten vekk - og vår jord blir en grav

Robert Browning

Kjærligheten måles ikke etter hvor mange ganger vi rører ved hverandre, men hvor mange ganger vi når hverandre

Samuel Johnson

Mang en mann ble geni, ble helt, ble dikter ved den pike han ikke fikk

Søren Kirkegård

Det finnes folk som aldri ville ha elsket, om de ikke hadde hørt om kjærlighet

La Rochefoucauld

Kjærligheten er en liten gutt som er blitt bortskjemt av dikterene

Samuel Butler

Visse bøker synes å være skrevet ikke for at en skal lære noe av dem, men for at man skal vite at forfatteren visste noe

Gothe

En bok bør tjene som en øks for isen i vårt indre

Franz Kafka

Sannheten er en diamant, hvis stråler går i flere retninger

Gothe

Et skibbrudd på landjorden er verre enn på sjøen - for sjøen har da en strand

Johan Falkberget

Ethvert standpunkt kan jo forsvares filsofisk. Det gjelder bare å sørge for en passende tankefeil i utgangspunktet

Sigurd Hoel

Atomaldreren gjør det mulig for menneskene å danne seg en temmelig nøyaktig forestilling om helvete

H. Laxness

Et parti, det er liksom en kjøttkvern. Den maler alle hodene sammen til en grøt

Henrik Ibsen

Hvis du synes at alt er galt her i livet, så husk at det er folk lik deg selv som har gjort verden til det den er

Gandhi

Verdensituasjonen i dag tillater oss ikke den luksus å være likegyldige

Martin Luther King

Det verste med krig, er at den gjør oss lik det folk vi bekjemper

Thomas Huxley

Politikere; Folk som nærmer seg ethvert problem med åpen munn

John Steinbeck

Man behøver aldri skamme seg over å innrømme man har tatt feil. Det betyr bare at man er klokere idag enn igår

Jonathan Swift

All historie er tilbakeskuende politikk

Josef Jofffe

Gode egenskaper er alltid individuelle, de slette oftest kollektive

Ruben

Alternativer, særlig ønsklige alternativer, vokser bare på innbilte trær

Saul Bellow

Det er bedre at et menneske tyranniserer sin bankonto enn sine medborgere

John Maynard Keynes

Det er like absurd å påstå at menneskene har gjort fremskritt politisk, som å påstå at de har gjort fremskritt erotisk

Regis Debrays

Man har et standpunkt til man tar et nytt

Jens Otto Krag

Intet er så oppløftende som å bli beskutt uten resultat

Winston Churchill

Mennesket lever ikke av brød alene, men først og fremst av slagord

Robert Louis, Stevenson

Et menneskets karakter bestemmes mer av de erfaringer det mangler enn av dem det har hatt

Friedrich Nietzsche