[Back]

Aforisme samling - del 25

[IMAGE]

Kulturliv og medier innstilles stadig mere på produksjon av sjelelige forbruksvarer for det trøstespisende massemenneske i oss. Etter min fornemmelse frembyr dette kunstliv et panorama av galskap

Erik Egeland, Aftenposten

Intet er så makstsykt som svakhet som mener å ha makten på sin side

Napoleon

Makt uten misbruk taper sin charm

Paul Valery

Moralsk ansvar er en sak for individet, ikke for samfunnet

Rose og Milton Friedman

Manerer er en nasjons hykleri

Honor‚ de Balzac

Av våre illusjoner, kjenner vi bare de brustene

Frithiof Brandt

Bare han spøker med arr, som aldri er blitt såret

Shakespeare

Hvis vi alle var like, var de fleste av oss overflødig

Urasjonelle sannheter, kan være mer skadlig enn rasjonelle feil

T.H. Huxley 1825-1895

Utøvelsen av rå makt uten visdom, faller med dens egen tyngde

A.E Hauseman, 1859-1936

Å åpenbare kunsten og skjule kunstneren er kunstens formål

Oscar Wilde

Kritiker er den som kan gjenskape på en ny måte eller i en ny form sitt inntrykk av skjønnheten

Oscar Wilde

Den høyeste, som den laveste, form for kritikk er en slags selvbiografi

Oscar Wilde

De utvalgte er de som i det skjønne ser bare skjønnhet

Oscar Wilde

Skjønnhet, virkelig skjønnhet, slutter der hvor det intelektuelle uttrykk begyner

Oscar Wilde

Hvis du lufter en idé for en ekte engelskmann - noe som alltid vil være ubetenksomt - drømmer han aldri om å overveie hvorvidt idéen er riktig eller gal. Det eneste han mener har noen betyding, er hvorvidt han tror på den selv

Oscar Wilde

En idés verdi, har intet som helst å gjøre med oppriktigheten til den mann som uttrykker den

Oscar Wilde

De som er trofaste kjenner bare den trivielle side ved kjærligheten: det er de troløse som kjenner kjærlighetens tragedier

Oscar Wilde, Bilde av Dorian Gray

Å utøve innflytelse på et annet menneske er å gi det sin egen sjel

Oscar Wilde, Bilde av Dorian Gray

Det er noe deilig med selvbebreidelsen. Når vi bebreider oss selv, føler vi at ingen andre har rett til å bebreide oss

Oscar Wilde, Bilde av Dorian Gray

Den eneste måten en kvinne kan reformere en mann på er ved å kjede ham så fullstendig at han mister enhver interesse for livet

Oscar Wilde, Bildet av Dorian Gray

Man bør absorberer livets farge, men man bør alltid glemme dens detaljer

Oscar Wilde, Bildet av Dorian Gray

Fortidens eneste charme er at den er fortid

Oscar Wilde, Bilde av Dorian Gray

Hvis de (kvinnene) fikk det som de ville ha det, ville hver eneste komedie få en tragisk slutt og hver eneste tragedie ville kulminere i en farse. De er fortryllende kunsteriske, men har ingen sans for kunst

Oscar Wilde, Bilde av Dorian Gray

Vi lever i en tid da folk leser for meget til å være kloke, og tenker for meget til å være vakre

Oscar Wilde

Den mann som synes han må kalle en spade for en spade, skulle være nødt for å bruke spaden. Det er det eneste han duger til

Oscar Wilde

Enten bør man være et kunstverk eller bære et kunstverk

Oscar WIlde

Hvilken hjelp er det i at pennen er mektigere enn sverdet, hvis du ikke av og til får spidde noen med en kulepenn?

P. J. O'Rourke

Jeg har ingen prinsipper, bare nerver

Akutagawa Ryunosuku, Skuespillerinne

Den som aldri har lidd nederlag, kan ikke være betydelig

Herman Melville

Jeg vet ikke hvorledes jeg virker på verden, men på meg selv har den nærmest virket som en liten gutt, lekende på stranden med moro av å finne småsten som er glattere enn skjell som er penere enn vanlig - mens sannhetens store hav hele tiden lå uoppdaget foran meg

Isac Newton

Intet er umulig for en som ikke behøver å gjøre det selv

Det finnes ikke stygge kvinner. Det finnes bare kvinner som ikke vet å se pene ut

Berryer

Jeg har intet annet å fortolle enn mitt geni

Oscar Wilde, USA i 1882

Gjentagelse er kunsterens død

A. N. Whitehead

Grensene for mitt språk, er grensene for min verden

Ludwig Wittgenstein

Det er et kompliment til kvinnen at vi menn forlanger at hun skal være mere fullkommen enn vi er

Samuel Johnsen

Alltid innrømm en feil åpent: det vil avvæpne dem som har makt, og gi deg anleding til å begå flere

Mark Twain

Det 20.århundres menneske er en politisk nevrotiker. Han går rundt med et privat jernteppe inne i skallen

Arthur Koestler

Reform er vanskeligere enn revolusjon

Seweryn Bialer

Den virkelige erotiske sensitivitet forsømmer aldri å sette klær på kvinne-billede den maner fram. Påkledning og avkledning, er lystenes sanne geskjeft

Antonio Machado

En pessimist er et menneske som finner alle like vemmelige som det selv - og hater dem for det

George Bernard Shaw