[Back]

Aforisme samling - del 26

[IMAGE]

En god stil må virke ny, men skjule sin kunstferdighet

Aristoteles

Gress vokes ikke under et stort tre

Kinesisk ordtak

Ideologi er hva folk søker tilflukt i for å slippe å lære av erfaring

Stephen Vizinczey

Også Gud har forsøkt seg som dikter: menn er hans prosa, hans poesi er kvinnen

Napoleon

Menn beundrer gjerne dyktige kvinner - bare de ikke arbeider i samme bransje

Sickan Carlson

Arbeidet adler mannen, men det er ideene som gjør ham rik

Paul Klee

Absolutt frihet er det samme som absolutt meningsløshet, for mennesket er bare menneske i kraft av utallige avhengighetsforhold

H.C. Branner

Penger er ikke alt! Men det er nøkkelen til resten

Cora Sandel

Før søkte man etter sannheten. Nå leter man etter den nyttigste løgnen: det er jo aldri noen som leser dementier

Det er viktigere for aviser å informere tusen lesere enn å underholde en million

Arthur Hays Sulzberger

Kulden er en god ting for den som vil varme seg

Blaise Pascal

Partipolitikken ofrer hensynet til landets ve for partiets velde

Med mennesker må mennesker stadig omgås, men det er ikke nødvendig at det alltid skal være levende mennesker. De store døde har også en røst, og den som trives i deres selskap, savner ikke lett mange andre

Esaias Tegner

Hvis musikk er kjærlighetens føde, spill videre!

W. Shakespeare

Prøven på ens karakter ligger i hva man ville gjøre hvis man visste at det aldri ville bli oppdaget

Macaulay

Nye meninger er alltid mistenkelige og blir som regel motsagt uten annen grunn enn at de ennå ikke er almindelige

John Locke

Teologi er et forsøk på å forklare det som er umulig å vite ved hjelp av det som ikke er verd å vite

H.L. Mencken

De bøker som verden kaller umoralske, det er bøker som viser verden dens egen skam

Oscar Wilde

Ord betyr mer enn vi mener å uttrykke når vi bruker dem. Derfor bør en bok fortelle mer enn det forfatteren selv mente å si

Lewis Carroll

Kunstens fjerde dimensjon er penger

Bennet Schiff

Storbyen er den moderne verdens hardeste, mest gjennomførte konsekvens

Arne Sørensen

Den gamle skjønnhet er ikke lenger skjønn, og den nye sannhet er ikke lenger sann

Henrik Ibsen

Å tenke uten å lære, er nytteløst. Å lære uten å tenke, er farlig

Konfucius

Skal vi kjenne oss selv, må vi kunne se forskjell på det vi gjør og grunnen til at vi gjør det

George Wulff

Vi hånler av begrepet ære - også forferdes vi over å finne forrædere blant oss

C.S. Lewis

Ingen stor kunstner ser tingene som de virkelig er. Hvis han det gjorde, ville han ikke lenger være kunstner

Oscar Wilde, Dorian Grays Bilde

Geniet besvarer spørsmål hans samtid ennå ikke har stillet

Når alt kommer til alt, hva er egentlig en glorie? Bare enda en ting å holde ren

Christopher Fry

Det er meget viktig i livet at man passer på når ens stikkord kommer

Søren Kirkegård

Det er ikke naturlig for mennesket å være i evig framgang. Også mennesket trenger flo og ebbe

Pascal

Tro er å mene hva du vet ikke er tilfelle

Mark Twain

Vi må ikke strebe så meget etter å leve lenge som å leve vel. Og når vi lever vel, er livet langt

Holberg

Etter å ha spillt Chopin føler jeg det som jeg har grått over synder jeg aldri har begått, og sørget over tragedier som ikke er mine egne. Musikk virker alltid slik på meg. Den skaper en fortid man har vært uvitende om

Oscar Wilde, Dorian Grays Bilde

Den som dyrker sin egen have, trår varsomt i andres

Ellen Margrete Nilsen

Det finnes to dager du ikke skal bekymre deg over. Dagen igår og dagen imorgen

Robert Burdette

Det eneste som er sikkert når det gjelder framtiden er at den vil overraske selv dem som har skuet lengst inn i den

Eric Hobsbawm

Forelskelse er en midlertidig sinnssykdom

John Court

Et hvert ansikt som vekker vår beundring, beundres fordi det minner oss om et annet

I likhet med alle som ikke har vært forelsket, trodde han at den person man elsket var valgt etter lange overveielser og på grunnlag av forskjellige kvaliteter og fordeler

Marcel Proust

Under et diktatur, er velstand en hellig ting, i et demokrati er velstand den eneste hellige ting

Anatole France

Folks evne til å praktisere rettferdighet gjør demokratiet mulig, men folks manglende evne til å praktisere rettferdighet, gjør demokratiet nødvendig

Reinhold Niebuhr 1944

Det er latterlig av den moderne sivilisasjon å gi opp troen på djevelen, da han er den eneste forklaringen på den

Ronald Knox

Verdighet er noe man er født med eller uten. For mange mennesker blander verdighet sammen med pompøsitet

Mary Margaret McBride