[Back]

Aforisme samling - del 27

[IMAGE]

Når det er 99% sikkert at en mann er skyldig, er det 100% sikkert at det ikke er bevist

Den som gifter seg med tidsånden i sin generasjon, blir enke i den neste

Leonard Cohen

Seksualitet er massenes lyrikk

Charles Baudelaire, Intimate Journal

En konservativ er et menneske med to sterke ben, som bare ikke har lært å gå forover

Franklin D. Roosevelt

Paradoksenes vei, er sannehetens vei

Oscar Wilde

Hvor det er ekteskap uten kjærlighet, vil der være kjærlighet uten ekteskap

Benjamin Franklin

Personlighet er å akseptere seg selv

Aasmund Brynildsen

All kunst inneholder et svar på spørsmålet om hva kunst er

Georg Brandes

Et hver menneske tar sin egen synsbegrensing for å være verdens grenser

Schopenhauer

I moderne tid er sex et av de mest omtalte emner. I Victoriatiden lot man som det ikke eksiterte. Moderene mennesker later som det ikke finnes noe annet

Biskop Fulton J. Sheen

Vi skylder Machiavelli og andre stor takk fordi de skriver hva mennesket gjør, og ikke hva det burde gjøre

Francis Bacon

Hvor kjedelig verden hadde vært for oss rettferdige hvis det ikke var for dets syndere

H.L. Mencken

Når et hode og en bok støter sammen med en hul lyd, er det ikke nødvendigvis boken som er hul

Arthur Scopenhauer

Problemet med å tøye sannheten for langt, er gjerne at den slår tilbake

Samvittighet er en liten stemme som sier oss at 'en dag vil noen finne det ut'

Utdannelse er for visdom, det apene var for mennesket

Å lese uten å reflektere, er å spise uten å fordøye

Genier begyner store arbeider, kun arbeid kan fullføre dem

Dårlige folkevalgte blir innvalgt av gode borgere som ikke stemmer

Det største tabben du kan gjøre er å frykte at du en dag vil gjøre den

Hemmelighten bak et lykkelig liv, er å beundre uten å begjære

Nesten alt du gjør, vil vise seg å være uvesentlig, men det er svært viktig at du gjør det

Mohandeas K. Gandhi

Det er ikke fordi tingene er vanskelig at vi ikke våger. Det er fordi vi ikke våger at de er vanskelige

Seneca

Det er fedrene våre som lærer oss hva vi bør bli; mødrene lærer oss hva vi er

Peter Davison

Alle vet at nordmenn er hardt beskattet, men det som alle vet, er stort sett galt

Farmand, September 1988

Noe av det mest smertefulle for menneskenaturen er smerten ved en ny ide

Walter Bagehot

En forandring åpner døren for andre

Niccolo Machiavelli

Stillhet og ensomhet er den største luksus i livet. Men det gjelder å møblere ensomheten med liv

Henri Matisse

Den forandring man legger merke til er ikke så mye at man blir rammet av de harde tider som at man savner de myke

Groucho Marx

En Don Juan, er en mann som elsker seg selv når han bedårer en kvinne

Når vi spør andre om råd, er vi stort sett på jakt etter anerkjennelse

Tragedien med å bli gammel, er at man føler seg ung

Oscar Wilde, Bilde av Dorian Gray

I have taken more good from alcohol that alcohol has taken from me

Winston Churhill

Ingen persidentkandidat har noen gang tapt på å undervurdere intelligensen hos amerikanske velger

H. L. Mencken

There is a price which is too great to pay for peace, and that price can be put in one word. One cannot pay the price of self-respect

Woodrow Wilson - tale 1. februar 1961

All kunst er imitering av naturen

Seneca, Epistles

En tragedie er en imitering av en handling som er seriøs, fullstendig, og med en viss størrelse over seg. Fullbyrdet gjennom medynk og frykt synligjør man disse følelser

Aristoteles, Poetics

Arkitektur, er bebodd skulptur

Brancusi/Igor Stravinsky

Dans er sjelens skjulte språk

Jeg prøver å blande farger, slik ord skaper poesi, slik noter skaper musikk

John Miro

Virkelig poesi kan kommunisere før den blir forstått

T. S Eliot, Dante

Det fascinerende hvordan skjønnet alltid oppfattes som synonymt med godhet

Lev Tolstoy, Keutzer Sonaten

Mennesker har en instinktiv fornemmelse av at en manns vesen er viktigere enn hans moral, og at det er mindre vesentlig å være fullkommen rettskaffen enn å ha en utmerket kokk

Oscar Wilde, Bilde av Dorian Gray

Gode forsetter er nytteløse forsøk på å blande seg opp i de vitenskaplige lover. Deres opprinnelse er pur forfengelighet. Resultatet er absolutt null. Det gir oss nå og da vellystige, sterile følelser, som har en viss charme hos svake mennesker

Oscar Wilde, Bilde av Dorian Gray