[Back]

Aforisme samling - del 29

[IMAGE]

All politikk er basert på uenighet blant majoriteten

James Reston, 1968

En ærlig mann føler ingen velvære ved å utøve makt ovenfor sine medborgere

Thomas Jefferson, 1813

Politisk makt er kun organisert makt utøvd av en klasse for å undertrykke en annen

Karl Marx/Friedrich Engels, Communist Manifesto

Før hadde man pinebenken, nå har man pressen

Oscar Wilde, The Soul of Man Under Socialism

All framgang baserer seg på et hvert indevid sitt iboende ønske om å utvide sine grenser

Samuel Butler, Notebooks

All framgang betyr opprør mot det bestående

Georg Bernard Shaw, Getting Married

Produksjon og distrubusjon av moralsk forargelse er en gammel husflid med sikre tradisjoner i Norge

Georg Apenes

Ikke alle nordmenn er idioter, men i jungelen av fordommer er det mye å ta av

Ole Paus, revyforfatter

Om ikke av Watergate, så isåfall av Hardy-guttene burde mann vite at usannheter er vanskelig å koordinere

Gudmund Hernes om 'Blank Price' saken

Religion er en illusjon og har sitt utgangspunkt i det faktum at det passer med våre instinktive begjær

Freud, A Philosophy of Life

En kirke må minnes om at at den hverken er folkes herre eller tjener, men dens samvittighet

Martin Luther King, Strength to Love

Jeg vil ingenting ha med å gjøre en religion som er opptatt med å holde folket tilfreds med et liv i sult elendighet og uvitenhet

Jawaharlal Nehru

Menneskeheten avskyr religion; de hater den og frykter at det er sant

Pascal, Penses

Vi har nok religioner til at vi hater hverandre, men ikke nok til å at vi elsker hverandre

Jonathan Swift, Thoughts on Various Subjects

En hver mann er sin egen skjebenes arkitekt

Appius Claudius Caecius

Våre privelegier kan ikke bli større enn våre forpliktelser. Det ansvaret vi fremviser er grensen for de rettigheter vi kan kreve

John F. Kennedy, 1963

Jeg tror enhver rettighet innebærer et ansvar, enhver mulighet en forpliktelse, enhver besittelse en plikt

John D. Rockefeller, 1941

Hevn er en rett som skal spises kald

Engelsk Ordtak

Hevn er små fornystelser for de middelmådige

Juvenal, Satires

En stor revolusjon er ikke folkets fortjeneste men regjeringens

Gothe

Hvis du forer folket med revolusjonære slagord, vil de høre på deg idag, imorgen og dagen derpå. Men den fjortende dagen vil de si 'til helvete med deg!'

Nikita Khrushchev, 1964

Når du knuser monumener, bevar pidestallene, de kan en gang komme til nytte igjen

Stanislaw Lec,Unkempt Thoughts

Jeg har ikke funnet en kamerat som er mer selskapsyk enn ensomheten

Thoreau, Walden

Den lykkeligste tilstand er travel ensomhet

Voltair, 1751

Sjelens velvære er det eneste ekte velvære

Lucian, Dialouges

Å oppnå harmoni i dårlig smak er den høyeste form for eleganse

Jane Genet, The Thief's Journal

Å erkjenne uviktigheten av tid, er veien til visdom

Bernhard Russel, Mysticism and Logic

Det endelige resultat av utdannelse er toleranse

Hellen Keller, Optimism

Ingen lov eller forordning er mektigere enn forståelse

Platon, Laws

Problemer er kun muligheter i arbeidsklær

Henry J. Kaiser

Hvis vi forstår problemet, kommer løsningen av seg selv, da svaret ikke kan separeres fra problemet

Krishnamurti

Sannheten er alltid moderne, den tid vil aldri komme da det vil være trygt å gi den sin stemme

Clarence Darrow, The Great Quotations

Det forventes at man leter etter sannheten, men ikke at man finner den

Denis Diderot, Penses philosophiques

Å elske sannheten er den største av alle menneskelige dyder, og er forutsetningen for alle andre dyder

John Locke, 1703

En stor sannhet er sann der det motsatte også er sant

Thomas Mann, Essay on Freud

Den som elsker sannheten, belønnes i himmelen, men også på jorden

Friedrich Nietzsche, Beyond Good and Evil

Sannheten er sjelden enkel, og aldri simpel

Oscar Wilde, The Importance of Being Earnest

Kaos gir ofte liv, når orden er blitt en vane

Henry Brooks Adams, The Education of Henry Adams

Vold er en god løsning for de intet har å tape

Jean-Paul Sartre, Le Diable et le bon Dieu

Et dydig liv, er et liv under fornuftens veileding

Benedict Spinoza, Ethics

Kun han som har blikket festet på horisonten finner den rette veien

G. K. Chesterton

En drømmer er en person som kun finner veien i månelys, og straffen hans er at han ser soloppgangen før resten av verden

Oscar Wilde, The Critic as Artist

Når man hører detaljer om seieren, kan de vanskelig skilles fra nederlaget

Jean-Paul Sartre, Le Diable et le bon Dieu