[Back]

Aforisme samling - del 30

[IMAGE]

Kvinner tenker sjelden logisk, det er derfor de sjelden tar feil

William Hazlitt, Characteristics

Kindness in woman, not their beauteous looks, Shall win my love

Shakespeare, The Taming of the Shrew, IV, ii

Enhver bikini kan vekke mitt begjær, men kun en god kvinne kan vinne min kjærlighet

Espen Joranger

All legimitet hviler på glemsel

Niccolo Machiavelli,'Fyrsten'

Målet helliger middelet

Egidio Colonna, kristen forfatter av 'Fyrstespeil'

Den krig er rettferdig som er nødtvungen, og hellige er de våpen som utgjør det eneste håp

Titius Livius IX,1

Rosen er til for alle, men alle er ikke istand til å fornemme dets ynde

Robespierre

Stolthet gjør dine finder større, og jager dine venner

Bibelen - er protestantenes religion

Den som unnskyller seg selv, anklager seg selv

Sannheten har alltid en solid bunn

Sannheten har intet svar

Frykt er hjertets fengsel

Respekten øker med distansen

Jeg vil aldri kunne tilgi Descartes. I sine filosofiske verker, gjorde han alt for å bevise guds eksistens. Men han kunne ikke unngå å gi vår herre til oppgave å sette igang jordens rotasjon med et knips. Etter det hadde han ikke mer brukt for Gud

Blaise Pascal

Det er spørsmål om et kretsløp som begyner på naturstadiet, der menneskene streifer omkring som ville dyr, men føler behov for felles beskyttelse og derfor skaper monarkiet, det første kulturstadiet på politikkens område. Senere fulgt av de alternerende former: tyranni, som er monarkiets utartningsform, siden aristokrati med utartningen oligarki (fåmannstyre), og tilslutt demokrati med utartningsformen oklokrtai, pøbelvelde, hvoretter mennesket er blitt sine begjærs og sin selviskhets fange til de grader at staten begyner å løses opp i sine sammenføyninger, lovene, og mennesket er tilbake på naturstadiet, streifende rundt som et vilt dyr igjen, hvorpå det begyner å tenke så smått på monarkiet igjen, som en beskyttelse mot alle naturens farer

Polybios, 100 f.kr.

Så lenge bevis (for Guds ekistens) er avhengig av de forutsettninger som legges til grunn for beviset, er det ikke mulig å bevise noe som helst, om ikke det aksepteres uten bevis

Bernard Russel, The fait of a Rationalist

Lidenskapene hemmer og reduserer mennesket, de gjør mennesket til en slave under begjært etter rikdom, ære og lyst

L.B. Spinoza 1632-1677, Etikken

Den (humanismen) hevder at mennesket står alene og må være sin egen dommer i spørsmålet om hva som er sann kunnskap og etisk riktige handlinger

Terje Emberland, Humanist nr. 4, 1989

De (statsmenn) bør forholde seg som de kloke bueskyttere når disse skal forsøke å nå et mål (erobre en stat) hinsides deres buers dygd (kraft/evne), og sikte langt høyere enn målet; ikke for å skyte så høyt, men for at de ved hjelp av et så høyt sikte, kan nå det mål de har satt seg

Niccolò Machiavelli, Fyrsten, Kap. VI

Andres våpen er deg enten for vide eller for trange og blir deg til byrde

Niccolò Machiavelli,Fyrsten, Kap. XIII, Om leiesoldater

Kjærlighet er ikke annet enn et forpliktelsesforhold (mellom fyrsten og folket), som alltid opphører når menneskene, i all deres sletthet, aner anledingen til å mele sin egen kake

Niccolò Machiavelli,Fyrsten, Kap. XVII

Den sterkeste er aldri sterk nok til å sikre sitt herredømme varighet, med mindre han forvandler makten til rett og lydigheten til plikt

Rousseau, Samfunnskontrakten

Hver av oss stiller vår person og hele vår evne under den høyeste ledelse av den felles vilje, og vi mottar i felleskap hvert enkelt medlem som en ufraskillelig del av helheten

Rousseau, Samfunnskontrakten

Fremtidens ledere vil i stor grad styre gjennom eksempelets makt. Et selskap kan ikke vente å få lojale medarbeidere hvis det selv opptrer umoralsk, i betydning illojalt overfor ens omgivelser

Gareth Morgan, Organisasjonsteoretiker

Før styrte vi gjennom regler og direktiver. Nå skjer det gjennom appel til menneskelige verdier

Gareth Morgan, Organisasjonsteoretiker

Organisasjoner er hverken finansregnskap eller strategiske planer, men en gruppe mennesker. Du kan ikke forstå organisasjoner uten å forstå enkelt-individer

Gareth Morgan, Organisasjonsteoretiker

Flere må bli ansvarlig direkte til ledere på et høyere nivå i stedet for å rapportere til en mengde mellom-sjefer

Gareth Morgan, Organisasjonsteoretiker

Nytenking skjer alltid i ytterpunktene av et system. Aldri i sentrum

Gareth Morgan, Organisasjonsteoretiker

Om definisjonen på hva som er 'riktig' er det alle mener, står man ovenfor det forbløffende fenomen at jordens fysiske beskaffenhet må ha forandret seg fra å være flat på 1200-tallet til rund idag. Høres dette urimelig ut, kan man vanskelig gjøre annet enn å akseptere ideen om de objektive sannheter, uavhengig om noen tror på dem eller ikke

Espen Joranger

Det moderne digitaluret viser oss nøyaktig hva tiden er nå, men den viser oss hverken det som har vært, eller det som kommer til å bli

Brikt Jensen, Bokstavelig Talt

Mennesket er et flokk-dyr, som tror det jager alene

Brikt Jensen, Bokstavelig Talt

Det er i motbakke det går oppover

Gudmund Hernes

Overdrivelser er veien til visdomens palass

William Blake 1757-1827

Genialitet innebærer kun en stor evne til tolmodighet

Comte de Buffon 1707-1788

Helse-hysteriet rir oss som det store kollektive mareritt. I vårt halv-sekulariserte samfunn later det til at helse er iferd med å bli gudserstating nr. 1

Inge Lønning