[Back]

Aforisme samling - del 31Europas sosialister trenger en ny samfunnsfilosofi. Som Ronald Reagan og Margaret Thatcher har demonstrert - ideer teller i politikken

The Economist

Friheten er ikke livet, men utgangspunktet for å leve et fullkomment liv

Fichte, Conception of Liberty

Å gi sosialstønad er å utdele et narkotikum som stille undergraver folks karakter

Franklin O. Roosvelt

Ledighet er ikke noe virkemiddel. Ledighet er et resultat av hva en gjør

Hermond Skånland, Norges Bank

En mann som er selvtilfreds, er sjelden tilfreds med andre. De er til gjengjeld ikke tilbøyelig til å like ham

La Rochefoueauld

Liksom man kan vise vandreren - som spør om veien - veien på to forskjellige måter, slik er det også to forskjellige måter å gi moralsk veileding for mennesket, som søker etter sannheten. Den ene består i at man utpeker gjenstander han skal passere på sin vei. Den andre består at man kun angir en kompasskurs, slik at vandreren kan justere sin kurs når avviket blir for stort

Lev Tolstoj, 'Kreutzer Sonaten'

Selvgodhet er den største smiger

La Rochefoucauld

I Norge bruker man organisasjoner for å pakke egoismen inn i solidaritespapir

Jan Vincents Johannessen

Poltisk pragmatisme er ingen erstatning for ideer og visjoner

Irving Kristol

Til kyske ører må man ikke si, hva kyske hjerter ikke kan la bli

Gothe, Faust I, 'Mefisto'

Å more et et edelt fag!
Og den som mestrer spøkens form,
blir ikke støtt av massens lune;
jo større publikums-tribune
jo bedre kan de tas med storm

Gothe, Faust I, 'Gjøgleren'

En narr er han som helligholder Ordet
og plager musene for deres skyld!
Nei, disk da heller opp med rett på rett,
for da vil massene villig la seg fange.
Legg an på å forvirre riktig mange;
å tilfredstille dem er ikke lett

Gothe, Faust I, 'Direktøren'

Nei, la meg glemme massen - glemme dette
uhyre som vil slå vår ånd på flukt!
Forskån meg for den sverm som vil besette
og suge sjelen mot den dype slukt

Gothe, Faust I, 'Dikteren'

Å, ungdom, ungdom, kan du aldri
la fryd og måtehold bli ett?
Å, høyhet, høyhet, kan du aldri
forene allmakt med litt vett?

Gothe, Faust II, 'Herolden'

Tar du elendigheten fra en Sosiolog, tar du lykken fram ham med det samme

En liten feil i begynelsen er det første steget mot å oppdage sannheten

Peter Alexander, The compleate work of Shakespeare

Lidenskapene - kan i moderne samfunn betraktes som kanarifuler i kullgruver. Det er de som først får unngjelde når problemene melder seg

Espen Joranger

La ham som vil være lykkelig for en dag gå til en barber; for en uke, gifte seg; for en måned, kjøpe seg en ny hest; for et år, bygge seg et hus; for hele livet, være en ærlig mann

Virkelig lykke består i å gjøre andre lykkelige

Hindu ordtak

Å bekjenne seg til tesen 'Hvert land har de mediene det fortjener' innebærer menneskeforakt. Sannheten er ennå værre, folket får de mediane de vil ha

Hans Magnus Enzensbergen, Vest-tysk forfatter

En skremmende tilstand som synes å bre seg blant befolkningen, er tilstanden av kronisk mental forstoppelse. Der tettingsmiddelet er diverse årganger av VG og Dagbladet godt armert med parabolantenner. Bindemiddelet er av ukjent konsistens, men virker effektivt mot gjennomtrengning nye ideer og visjoner

Espen Joranger

Hykleriet er syndens hyllest til dyden

La Rochefoucauld

Bare dø fisk svømmer med strømmen

Revolusjon er opium for de intellektuelle

Troen på etter-døden-opplevelser er menneskets siste skjulested for dødsfrykten

Espen Joranger

Den høyeste lykke for det størst antall mennesker, er grunnleggelsen av all moral og lovgiving

Jeremy Bentham, 1748-1832

Verden er en komedie for de som tenker, en tragedie for de som føler

Horace Walpole, 1717-1797

La rettferdighet fyllest, om så himmelen måtte foregå

Emperor Ferdinan I 1503-1565

Ekteskap er en papirkurv for følelser

Sidney Webb 1859-1947

Der en hammer er den eneste løsningen man har, fortoner aller problemer seg som spikre

Det Gyntske SELV, - det er den hær
av ønsker, lyster og begjær, -
det gyntske selv, det er det hav
av innfall, fordringer og krav,
kort alt, som nettop MITT bryst hever,
og gjør at jeg, som sådan, lever

Henrik Ibsen, 'Per Gynt 4. kapittel'

Staten er til for enkeltmennesket, men enkeltmennesket er til for samfunnet

Espen Joranger

Moral - et samfunns og en organisasjons største aktiva

Espen Joranger

Der det ikke er noen lov, er det ingen frihet. Lover er frihetens konstituerende element

John Lock, Engelsk liberalist

Begreper som verdighet, likhet og rettferdighet er det materalliserte uttrykk for ideen om frihet

Kant

Når presidenten tenker mer på næringslivet enn på politikken, er det på tide å begyne å tenkte på å investere i utlandet

Cubansk investor, 1939

Er Gud virkelig til? Vel, det er som om jeg banker på et hus som er stengt utenfra

Lev Tolstoj, 'Fader Sergius'

Han (Løytnant Rosenskrants) var også overbevist om at hat, hevn og menneske-forakt hørte til de edleste, poetiske følelser

Lev Tolstoj, 'Raidet'

Et valg man gjør under innflytelse av pliktfølelse, er tapperhet, mens et valg man gjør under påvirkning av lavere instinkter, er feighet

Lev Tolstoj, 'Raidet'

Reven vet mange ting, men pinnsvinet vet en stor ting

Arkhilokhos, gresk dikter

Filosofien - er teologiens tjenestepike

Skolastisk utsagn

Han er utstyrt med de beste egenskaper et menneske kan ha, menneskekjærlighet, offervilje, begeistring, omsorg for de svake, tapperhet. Verden ville tæres ned av egoisme, dersom Don Quijotene blant oss ikke fantes

Jens Brikt Jensen

Når menn slutter med å si hva som er sjarmerende, slutter de med å tenke hva som er sjarmerende

Oscar Wilde,'Lady Wintermeres fan'

En skandale er sladder med en moralsk vinkling

Oscar Wilde,'Lady Wintermeres fan'

Menn ønsker alltid å være en kvinnes første kjærlighet ... Hva vi ønsker (kvinnene) er å være mennenes siste romanse

Oscar Wilde,'A woman of no importance', Mrs. Allonby

Hvis vi kjente oss selv i all vår bunnløse og gåtefulle alminnelighet, ville verden med ett slag være revolusjonert

Arnulf Øverland,1931 i forordet til 'Hva nå lille mann?'

Pateriotisme forstås ofte som viljen til ekspesjonell offervilje og handling. Men pateriotisme er i sitt innerste vesen en uttrykt følelse - i forhold til vårt daglige liv under daglige forhold - en allminnelig anerkjenne av samfunnets fundament og mål

Hegel

All makt er ond

Niccolò Machiavelli, The Discourses

Machiavelli har profanert den politiske filosofiens hellige mysterier, og dermed fratatt staten dets legimitet

Jean Bodin, Les six lvres de la republique, 1576

Alt er vann

Thales, Hellas, 585 f.Kr.

Hvis man snakker om sannheten, vil man før eller siden bli avslørt

Oscar Wilde

Kunst er det eneste seriøse i verden og kunstneren er den eneste person som aldri er seriøs

Oscar Wilde