[Back]

Aforisme samling - del 32Jeg lever i frykt for å ikke bli misforstått

Oscar Wilde

Kjedsomhet kommer av alderens seriøsitet

Oscar Wilde

Sivilisasjon forutsetter slaveri

Oscar Wilde

Ulydighet er menneskets opprinnelige dyd

Oscar Wilde

For he who lives more lives than one

More deaths than on must die

Oscar Wilde,'Selected Letters'

Alle fengsler som er byged er bygged med blokker av skam

Oscar Wilde,'Selected Letters'

Veldedighet mangfoldigjør synden

Oscar Wilde,'The Soul of man under Socialism'

Veldedighet degraderer og demoraliserer

Oscar Wilde,'The Soul of man under Socialism'

Hovedfordelen med sosialismen, er utvilsomt det faktum at sosialismen fritar oss fra nødvendighet å leve for andre

Oscar Wilde,'The Soul of man under Socialism'

Virkeligjørelsen av et menneske ligger ikke i hva det har men i hva det er

Oscar Wilde,'The Soul of man under Socialism'

De fleste mennesker eksisterer - og det er det hele

Oscar Wilde,'The Soul of man under Socialism'

En bør aldri anerkjenne andre lover enn sine egne, heller ingen autoritet enn sin egen

Oscar Wilde,'The Soul of man under Socialism'

Tragedien med å være fattig, er at man kun tenker på penger

Oscar Wilde,'The Soul of man under Socialism'

Et verdenskart som ikke inkluderer et utopia, er ikke verd å se på

Oscar Wilde,'The Soul of man under Socialism'

England har kunnet produsere stor poesi fordi folket ikke leser den, og dermed ikke influerer den

Oscar Wilde,'The Soul of man under Socialism'

Den amerikanske presidenten regjerer for 4 år av gangen. Pressen regjerer for alltid

Oscar Wilde,'The Soul of man under Socialism'

Det er tre typer despoter. En tyraniserer over legeme. Den andre tyraniserer over sjelen og den tredje tyraniserer over både sjel og legeme. Den første er styresmaktene. Den andre er paven. Den tredje er folket

Oscar Wilde,'The Soul of man under Socialism'

They (the people) are as a clown whose heart is broken. They are as a priest whose soul is not yet born. Let all who love Beauty pity them. Though they themselvs love not Beauty, yet let them pity themselvs. Who taught them the trick of tyranny?

Oscar Wilde,'The Soul of man under Socialism'

Enhver kan føle sympati for en venn som lider. Men det kreves en ekte invidualist for å føle sympati med en venn som har suksess

Oscar Wilde,'The Soul of man under Socialism'

Den nye Invidualismen, er den nye Hellinismen

Oscar Wilde,'The Soul of man under Socialism'

The end of history - and its meaning - for him (Marx) was the complete return of man himself as a social (i.e human) - a return accomplished consciously and embracing the entire welth of previous development

Andrzej Walicki, The Marxian Conception of Freedom

Experimental science ... only deals with positive knowledge and reveals the greatness of the human intellect when it does not introduce the question of ultimate causes into inquiries. Abstract sicience, on the other hand, only becomes a sience and only reveals the greatness of the human intellect when it completely avoids questions conserning the sequence of causative phenomena and examines man only in relation to an ultimate cause

Lev Tolstoy,A Confession, 5 kap.

Hvorfor ikke blære seg litt i all uskyldighet?

Fjodor M. Dostojevskij,'Forbryter og straff',Svidrigailov

Frihet er ikke en frukt for et hvert klima, og er derfor ikke innenfor rekkevidde for et hvert folk

Montesquieu ifølge Rousseau

De første statsdannelser hentet sitt legimitetsgrunnlag fra enkeltmenneskets ukrenklige rettigheter, dagens stater henter sitt legimitetsgrunnlag fra en uensartet masse - folket. Morgendagens statsdannelser vil hente dets legimitet fra evnen til å frambringe stabile systemer

Espen Joranger

Menneskelig kjærlighet skinner i hele sin prakt, kun når den siste rest av begjær har slukket

Malcom Muggeridge

Sex er materialismens mystikk, og er den eneste mulige religion i et materialistisk samfunn

Malcom Muggeridge

Det finnes ikke noe mer fullkomment kjedlig enn å oppdage at man er enig med sine medmennesker

Malcom Muggeridge

Det ble en gang sagt at at når mennesket sluttet å tro på gud, trodde de ikke på noe som helst. Sannheten er ennå værre, de tror på alt

Malcom Muggeridge

En Napoleon, en Churchill, en Rosevelt kan føle at de har sukess, men aldri en Sokrates, en Pascal eller en Blake

Malcom Muggeridge

Failure is to form habits

Aristotels, Ethics

For artister er svakhet å betrakte som en forbrytelse, da det er svakheten som paralyserer forestillingsevnen

Oscar Wilde, De Profundis

De fatale feil gjøres ikke når man opptrer urimelig: når man gjør det opplever man gjerne sine fineste øyeblikk. De fatale feil gjøres når man opptrer logisk

Oscar Wilde, De Profundis

Det er kun rammene rundt det enkelte individ som skiller det fra andre mennesker

Jan Føyner

Filosofiens historie er ingenting annet enn en rekke fotnoter til Platons filosofi

A.N. Witehead 1861-1947

Vi nærmer oss sannheten, når vi fjerner oss fra det jordiske liv

Sokrates, 400 år f.kr.

Hva vi strever etter, vi som elsker sannheten? Å bli fri fra legemet og alt det onde legemet representerer. Kan vi da gjøre noe annet enn å fryde oss over at døden nærmer seg?

Sokrates, 400 år f.kr.