[Back]

Aforisme samling - del 33Jeg lever i frykt for å ikke bli misforstått

Oscar Wilde

Den nye barbar er framfor alt det profesjonelle mennesket, mer lærd enn noen gang tidligere, men på samme tid mer ukultivert: ingeniøren, legen, juristen og vitenskapsmannen

Jos‚ Ortega y Gasset, 1944

Examen philosophicum, de forberedende prøver, har ved de norske universiteter bevart en rest av et humanistisk dannelsesideal som har vært og er umistelig i spesialiseringens tidsalder

Jan Brøgger, 1990

Enhver universitetsutdannet spesialist må få sine kunnskaper og ferdigheter formidlet innen et helhetsperspektiv som omfatter vår kulturs kulturelle grunnlag og vår tids erkjennelseshistoriske og filosofiske grunnlag

Jan Brøgger, 1990

Å leve er å bli utsatt for en dum spøk

Lev Tolstoy,A Connfession, 1879

Glem aldri henne du aldri møtte

Gunnar Reiss-Andersens

Å tro på en allvis og allmektig gud er den værste form for intellektuell uredelighet

Peter Wessel Zapffe

Universet har ingen moral og mening. Det er taust og tomt, underlagt slumptreffets lovmessige likegyldighet

Peter Wessel Zapffes 1900-1990

Vårt liv blir ikke bare preget av higen etter en meningsfull verdensorden, men like mye en flukt fra den uutholdelige visshet om at noe slikt ikke finnes

Peter Wessel Zapffes 1900-1990

Fantasi er ikke mulig uten fornuftens gransking av det fantasifulle

Kjartan Selnes

Livsyn består i forsøk på å skape en meningsfylt helhet i den grunnleggende nære virkelighetsforståelse og gi retning og gode regler for handlinger og valg

Kjartan Selnes

Dyd er en form for helse, skjønnhet og en god vane for sjelen

Plato, 428-347 f.kr.

Dyden består i å unngå feil, og er den høyeste visdom

Horace, 65-8 f.kr.

Dyd er skjønnhet

Shakespeare, 1564-1616

Dyd er ikke heroisk mot, men å gjøre ting fordi det er riktig, til tross for all motstand i sjel og legeme, til tross for alle fristelser og trussler

Albert Pike, 1809-1891

De beste av oss tenker alltid på dyden; middelmådigheten tenker kun på sin egen velstand

Confucius, 551-479 f.kr.

Dyd er skjønnhet, dumhet er en deformert sjel

Socrates, 469-399 f.kr.

Dyd er helse, dumhet er sykdom

Francesco Petrarch 1304-1374

Dyden forfølges mer av de onde enn den elskes av de gode

Cervantes 1547-1616

Kalkulert dyd, er middelmådighetens dyd

Joubert 1754-1824

Vi trenger dyden for å kunne skille det gode fra det onde

La Rochefoucauld 1613-1680

Dyd innebærer en tilstand av krig, og leve med dyden innebærer alltid en krig med seg selv

Rousseau 1712-1778

Det har alltid falt meg inn at folk som ikke har laster, har også svært få dyder

Lincoln 1809-1865

De som ikke tror på dyden fordi den aldri er perfekt, tviler nok også på solen fordi det ikke alltid er dag

Hare and Charles 1830

Med dyen kan du aldri være riktig fattig. Uten dyen kan du aldri være virkelig rik

Kinesisk ordspråk

Rikdommens og skjønnhetens velsigelse er skjør og forbigående; dyden forblir sterk og evig

Sallust, 86-34 f.kr.

Å være tilfreds er naturlig velstand; luxus, er kunstig fattigdom

Socrates, 469-399 f.kr.

Den lykkligste man, er han som ser starten og slutten på ens eget liv i sammenheng

Goethe 1749-1832

Forskjellen mellom lykke og visdom, er at den mann som tror han er den lykkligste mann, han er virkelige det; men han som tror han er den klokeste er stort sett den største tosk

Colton 1780-1832

De tre vesentligste ting ved lykke, er å ha noe å gjøre, noe å elske, og noe å håpe på

Addison 1672-1719

Det er ikke hvor mye vi har, men hvor mye vi nyter, som gjør oss lykkelige

Charles Spurgeon 1834-1892

Tusener av lys kan bli tennt fra et enkelt lys, og lyset vil ikke bli kortere av den gunn. Lykken blir aldri mindre om den deles

Buddha, 568-488 f.kr.

Lykke og dyd er avhenig av hverandre; det beste er ikke alltid lykkeligste, men det lykkeligste er som oftest det beste

Bulwer-Lytton 1803-1873

En form for lykke er å vite når man skal vøre ulykkelig

La Rochefoucauld 1613-1680

Abstract truth is the eye of reason

Rousseau 1712-1778

Ærlighet er det første kapitel i boken om visdom

Thomas Jefferson 1743-1826

Alt som er mulig å tro, gjenspeiler sannheten

William Blake 1757-1828

Det finnes trivielle sannheter og store sannheter.
Det motsatte av trivielle sannheter er løgn.
Det motsatte av store sannheter er også sannheter

Niels Bohr 1885-1962

De store sannheters essens er evigheten
De inviduelle sannheter er som smeltende voks

A. L. Linall, Jr. 1947

Absolute truth is indestructible.
Being indestructible, it is eternal.
Being eternal, it is self-existent.
Being self-existent, it is infinite.
Being infinite, it is vast and deep.
Being vast and deep, it is transcendental and intelligent

Confucius, 551-479 f.kr.

Sannhet som er blitt lært er som en kunstig lem, falske tenner, en voks nese; den befinner seg der bare fordi noen har satt den der. Men sannheten tilegnet gjennom vår egen tanke er som en naturlig lem; den er vår egen, og den tilhører oss

Schopenhauer 1788-1860

Ingen mann forstår sannheten, før han har kjempet mot den

Emerson 1803-1882

Ingen arv er rikere enn ærlighet

Shakespeare 1564-1616

Sannhetens og frihetens ånd, utgjør samfunnets grunnvoll

Henrik Ibsen 1828-1906

På sannheten fjell, klatrer du aldri forgjeves

Nietzsche 1844-1900

Det er lettere å avsløre en feil, enn å finne sannheten, da den første ligger på overflaten lett tilgjengelig, mens den andre ligger i dypet hvor få er villig til å søke etter den

Goethe 1749-1832

A truth that's told with bad intent
Beats all the lies you can invent

William Blake 1757-1828

Sannheten er for enkel for oss, vi liker ikke å miste våre illusjoner

Emerson 1803-1882

Store sjeler har vilje, middelmådigheter har kun ønsker

Kinesisk ordtak

Genius is eternal patience

Michelangelo 1474-1564

Fantasi er sjelens øye

Joubert 1754-1824

Mot betyr ikke å spille harzard uten frykt, men uten avvik kjempe for en rettferdig sak

Plutarch 46-120 E.K.