[Back]

Aforisme samling - del 34Mot betyr ikke å blindt overse fare, men å se den og bekjempe den

Richter 1763-1825

Mot er motstand mot frykten, seier over fryken, ikke fravær av frykt

Mark Twain 1835-1910

Jeg finner ham modigere som bekjemper sitt eget begjær enn han som bekjemper sine fiender; for den hardeste seier vinner man over seg selv

Aristotle, 384-322 f.kr.

Ingen mann er en helt iforhold til sin lommebok. Det er ikke fordi helten ikke er en helt, men fordi lommeboken er en lommebok

Hegel 1770-1831

Kunnskap er for visdom, det apen er for mennesket

William Penn 1614-1718

Halve sannheten er oftest en stor løgn

Franklin 1706-1790

Ærlighet er entusiasme avkjølt av fornuften

Pascal 1623-1662

Initiativ er å gjøre det riktige uten å bli det fortalt

Victor Hugo 1802-1885

Ambisjoner og kjærlighet er store dåders vinger

Goethe 1749-1832

Kjernen i ambisjoner er kun skygger av våre drømmer

Shakespeare 1564-1616

Jeg foretrekker entusiasmens feil framfor visdommens likegyldiget

Anatole France 1844-1924

Tvil er oppfinnelsens far

Galileo 1564-1642

Tvil er vestibylen som alle må passere for å komme inn i visdommens tempel

Colton 1780-1832

Den som aldri tvilte, trodde aldri heller. Hvor det finnes tvil, finnes sannheten - den er hennes skygge

Bailey 1816-1902

Skeptisisme betyr ikke bare intelektuell tvil, men også moralsk tvil

Carlyle 1795-1881

Det er en sikkerhetsregel som er kjent blant de vise, som er til fordel og til sikkerhet for alle, men spesielt for demokratier mot despoter - mistenksomhet

Demosthenes, 384-322 f.kr.

Hvis du ønsker å være en ekte sannhetsøker, er det nødvendig at du minst en gang i ditt liv tviler, så langt det er mulig, på alle ting

Rene Descartes 1596-1650

Å ha tvilt på sine egne prinsipper er kjennetegnet på en sivilisert mann

Oliver Wendell Holmes 1809-1894

En ærlig mann kan aldri overgi en ærlig tvil

Walter Malone 1866-1915

Mennesket blir sivilisert, ikke i deres evne til å tro, men i deres evne til å tvile

H. L. Mencken 1880-1956

Sauepasseren jager ulven fra saueflokken, og sauene takker ham for det, som deres frigjører, mens ulven anklager ham for å bli frarøvet friheten

Lincoln 1809-1865

Jeg frykter ikke at mennesket vil utslette seg selv i en atomkrig, men at mennesket vil overleve, som noe mye mindre enn et menneske

Dulon

Den dyktige fagmann, forsvinner alltid selv bak et fullkommet verk

Finn Jor, Aftenposten

En manns storhet består ikke av hans synlige lykke og velsignelse, men av den indre og usynelige perfeksjon av- og storhet i sinnet

Anacharsis, 600 f.kr.

Døden følger av fødsel. Ulykke følger av lykke. Gode ting følger av onde ting. Mennesket burde innse dette. Middelmådigheter frykter ulykke, og strever etter lykke, men de som søker å bli opplyst må heve seg over dem begge og fri seg fra det jordige

Buddha, 568-488 f.kr.

Skjebenen har to måter å knuse oss - ved å nekte oss våre ønsker og å oppfylle dem

Henri Frederic Amiel 1821-1881

Han som skyller minst til skjebenen, har den sterkeste posisjonen

Machiavelli, 1469-1527

Mennesket tror at det bestemmer over sitt eget liv og sine handlinger, mens dets eksistens helt og holdet er kontrollert av skjebenen

Goethe, 1749-1832

Alle blir gitt sjansen, men evnen til å gripe den, er en gave som er gitt til få

Bulwer-Lytton, 1803-1873

Veien til lykken er som melkeveien på himmelen; som består av et stort antall stjerner, som ikke sees atskilt, men sammen lyser opp: slik er også en rekke små og sjeldne skjønne dyder, eller feil og vaner, som gjør mennesket lykkelige

Bacon, 1561-1626

Vi har det stadig. Det slites ikke i bruk. Det eldes ikke med tiden. Det trives hver gang det sies eller skrives. Det skjerpes og forskjønnes av dem som tør følge dets krav på nyansenes rikdom

Jørgen Schleimann

Kjenn eder selv, vær ufruktbare, la jorden være stille etter dere

Peter Wessel Zapffe

Mennesket er et villskudd på livets tre

Peter Wessel Zapffe

Verdiene gror i forsakelsens jord

Peter Wessel Zapffe

En ubefolket klode, er ingen katastrofe

Peter Wessel Zapffe

Å dikte, er å holde dommedag over seg selv

Henrik Ibsen

Jeg ville ikke engang vite sannheten, fordi jeg allerede hadde gjettet den; livet er meningsløst

Lev Tolstoy,'A Confession', 4 kap., 1879

Den vise man søker døden gjennom livet, derfor fryker han ikke døden

Platon,'Phaedo', del 62-9

Det er ingen ide uten vilje, og intet univers

Schopenhauer ifølge Lev Tolstoj,'A Confession',6 kap.

I mye visdom er det mye sorg. Å øke ens kunnskap betyr å øke ens sorg

Lev Tolstoj,'A Confession',6 kap.