[Back]

Aforisme samling - del 35Alt i verden, både dårskap og visdom, rikdom og fattigdom, lykke og sorg, alt er forfengelighet og tomhet. Et menneske dør og ingenting blir igjen. Dette er absurd

Salomon

Livet er det det ikke burde være: ondt. Overgangen til intetheten er det eneste hellige

Schopenhauer

Det er umulig å leve i den forvissning om at lidelse, svakhet, alderdom og død er uungåelig. Vi må alle fri oss fra livet, fra alle muligheter for liv

Buddha

Menneskets manglende evne til å forestille seg at noe er årsaken til sin egen eksistens, tvinger oss til å forholde oss til gudsbegrepet - den konsentrerte metafysiske forklaringsfaktor i det åndelige univers

Espen Joranger

I have measured out my life with coffee spoons

T.S. Eliot,'The Love Song of Alfred J. Profrock'

Jeg må innrømme at jeg har stor sympati for mennesker som fremdelses er istand til å bli krenket, gi utrykk for forakt

Anton P. Tsjeckhov,'Et drama'

I det hele ligger det ikke for oss russere å holde representative forsamlinger. Om ikke én enkelt sterk hånd griper styret, så vil det på alle våre møter, like fra bonde-tinget opp til våre lærde komiteer, uværgelig herske den mest håpeløse forvirrig

Nikolaj Gogol,'Døde Sjeler', 1842

I et samfunn som er avhengig av stablitet, er den eneste mulige kreative virksomhet å more hverandre

Espen Joranger

I det moderne samfunn blir vi til stadighet skjermet for vanskelige moralske valg. Det finnes alltid en lov, en forordning eller en institusjon som allerede har truffet valgene for oss. Er det da rart at folk ikke utvikler moralsk ryggrad, knekker sammen og feiler idet øyeblikk valget må treffes av dem selv?

Espen Joranger

Kjærlighet får oss til å føle mer av alt - også smerte

Skal et menneske kunne leve et meningsfyllt liv, må han enten være uvitende om det uendelige, eller så må han ha en eller annen forklaring på meningen med livet, slik at det endelige bringes i overenstemmelse med det uendelige

Lev Tolstoy, 'A Confession'

Essensen av enhver religion ligger helt og holdent i svaret på spørsmålet; hvorfor eksisterer jeg, og hva er mitt forhold til det uendlige univers som omgir meg?

Lev Tolstoy,'Religion and Morality'

Fryk ikke de som dreper legemet, men ikke er istand til å drepe sjelen; men frykt heller han som er istand til å ødelegge både sjelen og legemet i helvete

Matteus, X, 28

For å sikre stabilitet i et høyteknologisert samfunn må eiendomsretten avskaffes

Espen Joranger

Årsaken til at så få kaller seg virkelig lykkelig, er at den materielle dimensjon ikke utelukkes fra lykke-begrepet. Om det ikke gjøres vil den endelige lykke være kvantifiserbar, og det 'høyeste tall' eksistrerer som kjent ikke

Espen Joranger

En forbrytelse er alltid simpel, på sammen måte som simpelhet alltid er en forbrytelse

Oscar Wilde, Bilde av Dorian Gray

Moral må stå for en hver kritikk, der bare den beste overlever

Jon Wetlesen

En god komedie er bare en hårsbredd fra å være en god tragedie

Charlie Chaplin, 1922

Så sant jeg er tilregnelig, skal jeg gjøre mot andre som jeg vil at andre skal gjøre mot meg

Platon, 400 f.kr

Velferdstaten avstumper vår ansvarsfølelse ovenfor medmennesker i vårt nærmiljø, og dermed vår medmennesklighet

Luisa Aall Barricelli

Pave Johannes 2. sier nei til prevensjon og grunnen er at han vil bevare oss 'en fremtid som menneskehet og ikke bare som biologisk art'

Luisa Aall Barricelli

Finnes en erkjennelse av en slik art at den er uavhengig av erfaring og tilogmed av alle sanseinntrykk?

Immanuel Kant, Kritik der reinen Verfnuft

Plikt! Dette kan ikke være noe mindre enn det som hever mennesket over seg seg

Immanuel Kant, Kritik der reinen Verfnuft

Det (moralske kategoriske imperativ) som stadfester en handling å være objektiv nødvendig i seg selv uten referanse til noen hensikt, uten noe annet mål, er gyldig som et uimotståelig prinsipp

den objektive sannhet

Immanuel Kant, Kritik der reinen Verfnuft

Energi liksom lidenskap er en konstant, som går over i nye former. Der elektrisitet tilslutt går over i varme, vil lidenskap kunne anta formene sjalusi, bitterhet eller hat

Espen Joranger

Det vil alltid være en kamp mellom far og sønn, der den ene ønsker makt og den andre uavhengighet

Johnson 1709-1784

Slekninger er en seiglivet gjeng som ikke har den fjerneste kjennskap til hvordan man lever, og ikke det minste instinkt om når man bør dø

Oscar Wilde 1856-1900

Jeg har kjent flere menn som er ødelagt av å ta seg av kvinner å barn, enn de som har ødelagt seg ved hjelp av alkohol og hasard

Yeats 1865-1939

Barn har større behov for en modell en for en kritiker

Joubert 1754-1824

Lykkelig er den mann som har opplevet den høyeste og laveste skjebne. Han som har oppleved disse omvekslinger med sinnsro har fratatt ulykkens dens makt

Seneca B.C. 3-65 A.D.

Dumhet er sinnets natt, en natt uten måne eller stjerner

Confucius B.C. 551-479

En filosof er en en som ønsker å skjelne sannheten fra løgnen

Platon 427?-347? f.kr

Visdom er de vises velstand

Ecclesiasticus B.C. 200?

Filosfi, riktig definert, er simpelthen å elske visdom

Cicero B.C. 106-43

Filosofi er en livsform

Plutarch 46-120 A.D.

Metafysikken er sjelens anatomi

Boufflers 1738-1815