[Back]

Aforisme samling - del 37Ingenting er så beundrelsesverdig i politikk som dårlig hukommelse

John Kenneth Galbraith

Politikk er ikke det muliges kunst. Men evnen til å velge mellom det katastrofale og det usmaklige

John Kenneth Galbraith

Den moderne konservatisme er opptatt med menneskets eldste eksersis i moralfilosofi; og det er å finne det endelige moralske forsvar for egosimen

John Kenneth Galbraith

Den største økonomiske visdom, er å vite hva du ikke vet

John Kenneth Galbraith

Tro på dem som søker sannheten, misstro de som har funnet den

Andr Gide

Hvilken lykke det er for herskeren at folket ikke tenker

Adolf Hitler

Geni har sine begrensninger, men dumhet lider ikke av et slikt handikap

Elbert Hubbard

The death of democracy is not likely to be an assassination from ambush. It will be a slow extinction from apathy, indifference, and undernourishment

Robert Hutchins

Mange tror de tenker, mens de egentlig om-møblerer sine fordommer

William James

I et hvert land til en hver tid, har presteskapet vært motstander av frihet

Thomas Jefferson

Patriotisme er det siste skjulested for kjeltringer

Samuel Johnson

Noen ser tingene slik de er, og spør 'hvorfor?' Jeg drømmer om ting som ikke er, og spør 'hvorfor ikke?'

Robert F. Kennedy

The ultimate measure of a man is not where he stands in moments of comfort, but where he stands at times of challenge and controversy

Martin Luther King Jr

Utkjemp slag som er store nok til å bety noe, men små nok til å kunne vinnes

Jonathan Kozol

Det er mye tryggere å være fryktet enn å være elsket

Niccolo Machiavelli

Love is only the dirty trick played on us to achieve continuation of the species

W. Somerset Maugham

Love is the triumph of imagination over intelligence

H. L. Mencken

No one ever went broke underestimating the taste of the American public

H. L. Mencken

Obstacles are those frightful things you see when you take your eyes off the goal

Hannah More

In politics stupidity is not a handicap

Napoleon

A man will fight harder for his interests than for his rights

Napoleon

History is the version of past events that people have decided to agree upon

Napoleon

One should dies proudly when it is no longer possible to live proudly

Friedrich Nietzsche

Who controls the past controls the future. Who controls the present controls the past

George Orwell

To give up the task of reforming society is to give up one's responsibility as a free man

Alan Paton

Never tell people how to do things. Tell them what to do and they will surprise you with their ingenuity

George S. Patton

Education is a method whereby one acquires a higher grade of prejudices

Laurance Peter

If it takes a lot of words to say what you have in mind, give it more thought

Dennis Roch

A dress makes no sense unless it inspires men to want to take it off you

Francois Sagan

If you can't convince them, confuse them

Harry S. Truman

We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars

Oscar Wilde

Ingenting irriterer meg mer enn å ta feil, når jeg selv vet at jeg har rett

Moliere

Galskap er å tenke for mange tanker i rekkefølge eller kun å tenke på en ting for inntenst

Voltaire

Moderasjon er en fatal ting. Overdrivelse er veien til suksess

Oscar Wilde

God oppførsel er middelmådighetens siste skjulested

Henry S. Haskins

Jeg sier ikke at alle burde oppføre seg dårlig, men vi burde gi inntrykk av at vi var i ferd med det

Orsen Welles

Å tro er kjedlig, å tvile er totalt oppslukende. Å være på vakt er å leve; å leve i trykkhet er å dø

Oscar Wilde

Streben etter det beste motiverer, streben etter perfeksjon demoraliserer

Harriet Braiker

Etter en seier, stram hjelm stroppen

Japansk ordtak

Fall syv ganger, men stå opp åtte

Japansk ordtak

Det er bedre å kjenne enkelte spørsmål, enn alle svarene

James Thurber (1894-1961)

Et velutdannet sinn igjenkjennes ved å være fornøyd ved med en presisjonsgrad som er naturlig for det aktuelle emne, og som ikke søker større sikkerhet ved svaret enn nødvendig

Aristoteles

Om jeg har sett lengre enn andre, kommer det av at jeg har stått på skuldrene til giganter

Isaac Newton

Sivil ulydighet er ved enkelte tilfeller så viktig, at jeg ønsker at den alltid må holdes i live

Thomas Jefferson

Alle frie mennesker, husk denne maksime; Vi kan tilegne oss friheten, men den vil aldri bli igjenfunnet om den mistes

Rousseau

Utdannelse gjør et folk enkelt å lede, men vaskelig å drive; enkel å regjere, men vanskelig å underkue

Baron Henry Peter Brougham

Government is not the problem and government is not the solution. We, the American people, we are the solution

President Clinton's inaugural address - 01/20/97