Aforisme samling - del 38If you have built castles in the air, your work need not be lost; that is where they should be. Now put foundations under them

Henry David Thoreau

There is no great genius without some touch of madness

Seneca

An invasion of armies can be resisted, but not an idea

Victor Hugo

Imagination is more important than knowledge

Albert Einstein

The unexamined life is not worth living

Socrates

The real problem is not whether machines think, but whether men do

B. F. Skinner

A dreamer is one who can only find his way by moonlight, and his punishment is that he sees the dawn before the rest of the world

Oscar Wilde

Det finnes ikke perfekte mennesker, men perfekte hensikter

Målet for all vår utforskning, vil være å ende der vi startet, og kjenne stedet for første gang

T.S. Eliot

Som en typisk Josef var jeg utstyrt med en skitten-brun kjortel, det bibelske motstykket til en dress

John Irving i 'En bønn for Owen Meany'

Kreativitet er et resultat av absurd tenkning

Jørn Dahl-Stamnes

Kunnskap kan læres, ikke visdom

Herman Hesse

Vitenskapens tragedie, er at den slakter perfekte og fullendte teorier med frastøtende fakta

T.H Huxley

Å betrakte seg selv som forskellig fra vanlig mennesker - er galt, men det er riktig å håpe på at man ikke vil forbli lik vanlige mennsesker

Yoshide Shoin

Hvor gammel ville du være, om du ikke visste hvor gammel du var?

Satchel Paige

Den sterkeste er aldri sterk nok til alltid å være herre, om han ikke er istand til å omforme styrke til rett, og underkastelse til plikt

Jean Jacques Rousseau, The social contract

I know only that what is moral is what you feel good after and what is immoral is what you feel bad after

Ernest Hemingway, Death in the Afternoon

Ethics is not definable, is not implementable, because it is not conscious; it involves not only our thinking, but also our feeling.

Valdemar W. Setzer

The reasonable man adapts himself to the world; the unreasonable one persists in trying to adapt the world to himself. Therefore all progress depends on the unreasonable man.

George Bernard Shaw

Imagination is more important than knowledge.

Albert Einstein

Education's purpose is to replace an empty mind with an open one.

Malcolm S. Forbes

Those who educate children well are more to be honored than parents, for these only gave life, those the art of living well.

Aristotle

Liberty is the right to choose. Freedom is the result of the right choice.

To gain that which is worth having, it may be necessary to lose everything else.

Bernadette Devlin

Your true value depends entirely on what you are compared with.

Bob Wells

Å ha tiltro til det absurde, er en forutsetning for den kreative prosess

Gode mennesker er gode, fordi de har tilegnet seg visdom gjennom å feile

William Saroyan

Never tell the truth to those unworthy of it....

Mark Twain

Everything should be made as simple as possible, but not simpler.

Albert Einstein

Any intelligent fool can make things bigger, more complex, and more violent. It takes a touch of genius -- and a lot of courage -- to move in the opposite direction.

E. F. Schumacher

All that we are, is the result of what we have thought.

Buddha

Integrity without knowledge is weak and useless, and knowledge without integrity is dangerous and dreadful.

Samuel Johnson

The fact that man knows right from wrong proves his intellectual superiority to other creatures;
but the fact that he can do wrong proves his moral inferiority to any creature that cannot.

Mark Twain (Samuel Clemens), What Is Man? (1906)

A man's ethical behavior should be based effectually on sympathy, education, and social ties; no religious basis is necessary. Man would indeed be in a poor way if he had to be restrained by fear of punishment and hope of reward after death.

Albert Einstein

Frihet har ingen verdi, om den ikke innbefatter friheten til å feile. Det overgår min forstålse av hvordan mennesket, uansett grad av erfaring og kvalifikasjoner, kan finne det tilfredstillende å frata andre mennesker denne dyrebare rettighet.

Ghandi, 1931

Until he extends his circle of compassion to include all living things, man will not himself find peace

Albert Schweitzer

Den beste måten å leve et verdig liv på denne jord, er å være den vi gir oss utfor å være

Socrates (470-399 BC)

Altfor ofte.. finner vi behag i meninger uten ubehaget ved tanker

John F. Kennedy

Det beste argumentet mot demokrati, er en fem minutters samtale med en gjennomsnittlig velger

Winston Churchill

It is the mark of an educated mind to be able to entertain a thought without accepting it

Aristotle

Alle betalte jobber absorberer og degenererer sinnet

Aristotle

Folket er et fryktfullt monster -- man må enten lenke det fast eller flykte fra det

Voltaire

One who walks in another's tracks leaves no footprints.

People only see what they are prepared to see

Ralph Waldo Emerson

Straffen for å nekte å delta i det politiske liv, er at man ender opp med å bli regjert av folk underlegene en selv

Platon

Folk krever talefrihet som en erstatning for frihet til å tenke som de så sjelden benytter

Kierkegaard

Oppriktig uenighet er ofte et godt tegn på fremgang

Ghandi

En mann vil kjempe hardere for sine interesser enn for sine rettigheter

Napoleon

There is nothing more frightful than ignorance in action

Goethe

Modesty is a vastly overrated virtue

John Kenneth Galbraith

Vi må passe oss for å gjøre intellektet til vår gud; det har, selvsagt, kraftige muskler, men ingen personlighet

Albert Einstein

Liberty is the right to choose. Freedom is the result of the right choice.

To gain that which is worth having, it may be necessary to lose everything else.

Bernadette Devlin

Your true value depends entirely on what you are compared with.

Bob Wells

Å ha tiltro til det absurde, er en forutsetning for den kreative prosess

Gode mennesker er gode, fordi de har tilegnet seg visdom gjennom å feile

William Saroyan

En statsman er en politiker som stiller seg selv til rådighet for nasjonen.
En politiker er en statsman som stiller nasjonen til rådighet for seg selv

Georges Pomidou

Those that know, do. Those that understand, teach

Aristotle

En optimist er en person som ser grønne lys overalt, mens pesimissten kun ser røde lys... den virkelige vis person er fargeblind

Albert Schweitzer

Det er teorien som bestemmer hva vi kan observere

Albert Einstein

The problems that exist in the world today, cannot be solved by the level of thinking that created them

Albert Einstein

Jo mer sand som har unnslippet livets timeglass, jo klarere burde vi være istand til å se igjennom det

Jean-Paul Sartre

Min bestefar fortalte meg en gang at det fantes to slags mennesker: de som arbeider og de som tar æren for arbeidet. Han rådet meg til å være i den første gruppen; konkuransen er minst der

Indira Gandhi

Tvil er ingen behagelig tilstand, men sikkerhet er absurd tilstand

Voltaire