Aforisme samling - del 39Når vi behandler en mann som det han er, gjør vi ham værre enn det han er;
når vi behandler ham som om han var det hans potensiale kunne gjøre ham til,
gjør vi ham til det han burde være

Johann Goethe

When I examine myself and my methods of thought, I come to the conclusion that the gift of fantasy has meant more to me than any talent for abstract, positive thinking

Albert Einstein

Jeg respekterer tro, men det er tvilen som gir deg utdannelsen

Wilson Mizner

The individual has always had to struggle to keep from being overwhelmed by the tribe. If you try it, you will be lonely often, and sometimes frightened. But no price is too high to pay for the privilege of owning yourself

Friedrich Nietzsche

Religion er mesterstykke i kunsten å dressere dyr, for den lærer folk hvordan de skal tenke

Arthur Shopenhauer

It is impossible to design a system so perfect that no one needs to be good.

T. S. Eliot

Besides the noble art of getting things done, there is the noble art of leaving things undone. The wisdom of life consists in the elimination of nonessentials

Lin Yutang

I have sworn upon the alter of God eternal, hostility against every form of tyranny over the mind of man

Thomas Jefferson

Don't pay any attention to the critics. Don't even ignore them

Samuel Goldwyn

I don't want any yes-men around me. I want people to tell me the truth even if it costs them their jobs

Samuel Goldwyn

Don't be so humble - you are not that great

Golda Meir (1898-1978) to a visiting diplomat

If a man does his best, what else is there?

General George S. Patton (1885-1945)

In the End, we will remember not the words of our enemies, but the silence of our friends.

Martin Luther King Jr. (1929-1968)

Visdom er utdannet uforskammethet

Aristotle (284-322 B.C.)

Det perfekte er ikke oppnådd når det ikke er noe å legge til, men når det ikke er noe å fjerne

Antoine de St. Exupery

Det er ukledelig for unge menn å utrykke maksimer

Aristotle (384-322 B.C.)

The hottest places in hell are reserved for those who in a period of moral crisis maintain their neutrality

Dante, according to J.F. Kennedy

Stopp, og noen vil tråke på deg, stå oppreist og du vil bli skutt på

Carlos A. Urbizo

Det er ikke sannheten som gjør en mann stor, men den mann er stor, som gjør sannheten stor

Confucius

En mann er ikke ferdig når han er beseiret. Han er ferdig når han gir opp

Richard M. Nixon

En vis man gir ikke de riktige svarene, men fremsetter de riktige spørsmålene

Claude Levi-Strauss

The magic formula that successful businesses have discovered is to treat customers like guests and employees like people

Thomas J. Peters

Little things affect lille minds

Benjamin Disraeli

Its a small mind that can think of only one way to spell a word

Thomas Jefferson

Det finnes mennesker med en lysende forstand og mennesker med en blendende forstand. De første opplyser sine omgivelser, de andre formørker

Marie von Egner Eschenbach

Å forstå, vil si å kunne uttrykke noe nytt i noe gammelts språk

Friedrich Nietzsche

Vi har mer unyttig informasjon enn kunnskap om hva som er nyttig

Luc de Vauvenargues

Instinktet er åndens nese

Emile de Girardin

Maskert selvforakt er farlig, den eksploderer alltid i intoleranse

Kaia Jacobsen

En person som tviler på seg selv, er som en mann som lar seg rekruttere til fiendens hær, og bevæpner seg mot seg selv. Han gjør nedlaget uungåelig ved selv å være den første person som overbevises om uttfallet

Alexandre Dumas (1802-1870)

Just because you can't do everything doesn't mean you shouldn't do something

Se aldri ned på noen, om du ikke hjelper ham opp

Jesse Jackson

Det kreves mer mot å lide enn å dø

Napoleon Bonaparte

..if one does not have wild dreams of achievement, there is no spur even to get the dishes washed. One must think like a hero to behave like a merely decent human being

May Sarton

En overlegen mann handler før han taler, for så å tale ihenhold til hans handlinger

Confucius

Ingen er så gamle, som de som ikke lenger er entusiastiske

Henry David Thoreau

Det er ingen løgn, det er en terminologisk unøyaktighet

Alexander Haig

Lederskap: kunsten å få noen andre til å gjøre det du ønsker å få gjort fordi han ønsker å gjøre det

Dwight D. Eisenhower

Vis meg en kontorassistent med et mål, og du vil ha en mann som vil endre historien. Vis meg en mann uten mål, og du vil ha en kontorassistent

J.C. Penny

Autoritet uten visdom er som en øks uten egg, bedre egnet til å skade enn å polere

Anne Bradstreet

People demand freedom of speech to make up for the freedom of thought which they avoid

Søren Åbye Kierkegaard (1813-1855)

Not everything that can be counted counts, and not everything that counts can be counted

Albert Einstein (1879-1955)

Each problem that I solved became a rule which served afterwards to solve other problems

Rene Descartes (1596-1650), "Discours de la Methode"

Most people would sooner die than think; in fact, they do so

Bertrand Russell (1872-1970)

Vitenskapen prøver å fortelle folk, slik at det blir fortått av alle, noe de ikke visste fra før. Men for poesiens sin del, er det motsatt

Paul Dirac (1902-1984)

Prøv å gjøre alt så enkelt som mulig, men ikke enklere

Albert Einstein (1879-1955)

Folk og nasjoner opptrer fornuftig kun når alle andre alternativer er utprøvd

Abba Eban