Aforisme samling von Joranger

Har du greid å komprimere din egen livsvisdom ned til en setning? Har du et favoritt sitat du vil dele med andre?


Forslag til nye ordspill/sitater i samlingen
Søk

Forord
Del 01 Del 02 Del 03 Del 04 Del 05 Del 06 Del 07 Del 08 Del 09 Del 10 Del 11 Del 12 Del 13 Del 14 Del 15 Del 16 Del 17 Del 18 Del 19 Del 20 Del 21 Del 22 Del 23 Del 24 Del 25 Del 26 Del 27 Del 28 Del 29 Del 30 Del 31 Del 32 Del 33 Del 34 Del 35 Del 36 Del 37 Del 38 Del 39 Del 40 Del 41 Del 42 Del 43 Del 44

Samlingen består av ca. 2500 ordspill/sitater i stor grad oversatt til norsk, påbegynt 1984.
Aforismene er skrevet inn sekvensielt og er ikke delt opp i tema. Ikke signerte aforismer er av ukjent opprinnelse.


From the homepage of Espen Joranger