English versjon

Fyrsten

av Niccoló Machiavelli (1469-1527)


Tidstavle
The Prince - engelsk utgave oversatt av W. K. Marriott
Dedikert til Lorenzo de Medici, leder for familien som styrtet regjeringen han arbeidet for.
KapittelTittel KapittelTittel
1Hvor mange er prinsipatenes former og hvordan kan de erverves. 2De arvlige prinsipater
3Om de blandede prinsipater 4Hvorfor Darius' okkuperte rike ikke gjorde opprør mot Alexandras efterfølgere ved dennes død
5Hvordan man skal styre byer eller pinsipater, som før erobringen var vant til å leve under egne lover 6Om de helt nye prinsipater ervervet med dygd og egne våpen
7Om de nye prinsipater som er ervervet ved andres våpen og dygd 8Om dem som kommer til makten ved hjelp av grusomhet
9Det sivilie prinsipat 10Hvordan måle alle prinsipaters styrke
11De geistlige prinsipater 12Om militsens beskaffenhet og om leiesoldater
13Om hjelpetropper, blandede tropper og egne tropper 14Fyrstens oppgaver med hensyn til militsen
15Om det menneskene, og spesielt fyrstene, lastes eller æres for 16Om gavmildhet og sparsomhet
17Om grusomhet og barmhjertighet, og om det er bedre å være elsket enn fryktet, eller mer fryktet enn elsket 18Om hvorvidt en fyrste bør holde ord
19Hvordan fyrsten må unngå å bli foraktet og hatet 20Om hvorvidt festninger og mange andre av fyrstenes forholdsregler er dem til nytte eller ikke
21Om hvor viktig det er for fyrsten å vinne seg et ry 22Om fyrstens sekretærer
23Hvordan unngå smigrere 24Hvorfor de italienske fyrster har mistet sine stater
25Om forsynets innvirkning på menneskenes liv og hvordan man kan motvirke dette 26Oppfordring til å befri Italia fra barbarene
Virtu contro al Furore Prendera l'arme, e fia il combatter corto: Che l'antico valore Negli italici cuor non e ancor morto
Dyd skal vinne over raseri, i kampen som snart skal stå. For den gamle Romerske tapperhet er ennu ikke dø og heller ikke utslettet i de italienske bryst
prinsipat = fyrstedømme, bystat, republikk

Machiavelli's livsverk gikk ut på å konstruere en stat som stod imot angrep fra fremmede styrker. I Fyrsten skriver han som historiker, statsmann og filosof om hvilke politisk prinsipper en slik stat må grunnlegges på. Machiavelli er en viktig bidragsyter til europeisk statsbyggings filosofi. Fyrsten kan ses i sammenheng med Samfunnskontrakten av Jean-Jacques Rousseau, der Rousseau på sin side forbereder den ideologiske begrunnelsen for den Franske Revolusjon - som samtidig danner bakgrunnen for den norske og amerikanske grunnlov - legger Machiavelli det strategisk/politiske grunnlaget for samlingen av Italia. Fyrsten kom ut første gang i 1521 med tittelen Om kunsten å herske.

Artikler

 • Macbeth en Machiavellianer? Les Chip Hamilton's essay.
 • En kritisk gjennomgang av Machiavelli av Dr. Lantry. Forelesnings notat
 • Sitater fra og om Machiavelli

  Linker

 • På mange måter kan nettopp Fyrsten sees på som en kokebok i kunsten å herske, og kan betraktes som datidens 'Management' litteratur. Se på fyrsten i en moderne språkdrakt, ved å bytte ut 'Fyrsten' med 'Leder', 'Leiesoldater'/'Tropper' med 'Konsulenter' og 'Prinsipat' med 'Konsern'/'Bedrift'. I såfall, se nærmere på The Executive, en moderne versjon av Fyrsten av John Paul Harmon

 • Les om hvordan russland i det 20. århunder gjennomgikk forandringer i styresett nøyaktig slik Machiavelli hadde foreskrevt det i Fyrsten og Discourses. Av Stanislav Kelman

 • Følg den filosofiske linjen fra Machiavelli til Rousseau med Modern Political Theorists part one, Machiavelli to Rousseau


  Personalia:
  Født i Florence 3. mai 1469. Arbeidet i regjeringen i Florence som sekretær, og ble benyttet som diplomat, forhandler og milltær ekspert. Døde i 1527

  Italiensk:
  IL PRINCIPE, Arnaldo Mondadori forlag, ISBN 88-04-37997-9
  Norsk:
  FYRSTEN, Aventura forlag, Jon Bingen, ISBN 82-588-0557-5
  Anbefalt støtte litteratur::
  Maktens Hemmeligheter av Anders Ehnmark, Aventura Forlag, ISBN 82-588-0465-0
  The Discourses, Niccolo Machiavelli, Penguin Classics forlag, ISBN 0-14-044428-9


  From the homepage of Espen Joranger