Back

Niccoló Machiavelli (1469-1527)

Sitater

All makt er ond

The Discourses

Den er den klokeste blant fyrster som ikke bruker for mye makt

Cruelties should be commited all at once

The Prince

Visdom består i å skille mellom farer, og velge den som gjør minst skade

The Prince

A prince who desires to maintain his position must learn to be not always good, but to be so or not, as needs require

The Prince

A prince who is a man of courage and is able to command, who knows how to preservr order in his state, need never regret having founded his security on the affection of the people

The Prince

All armed prophets have been victorious, and all unarmed prophets have been destroyed

The Prince

Krig er rettferdig når den er nødvendig; bruk av våpen er riktig, når det ikke er annet håp enn i våpen

Fyrsten

En forandring åpner døren for andre

All legimitet hviler på glemsel

Fyrsten

De (statsmenn) bør forholde seg som de kloke bueskyttere når disse skal forsøke å nå et mål (erobre en stat) hinsides deres buers dygd (kraft/evne), og sikte langt høyere enn målet; ikke for å skyte så høyt, men for at de ved hjelp av et så høyt sikte, kan nå det mål de har satt seg

Fyrsten, Kap. VI

Andres våpen er deg enten for vide eller for trange og blir deg til byrde

Fyrsten, Kap. XIII, Om leiesoldater

Kjærlighet er ikke annet enn et forpliktelsesforhold (mellom fyrsten og folket), som alltid opphører når menneskene, i all deres sletthet, aner anledingen til å mele sin egen kake

Fyrsten, Kap. XVII

Han som skyller minst til skjebenen, har den sterkeste posisjonen

I en velordnet republikk må det offentlige bevares rikt og borgerene fattig. Så var ikke tilfelle i Rom, noe som ga problemer ved senere anledinger

The Discourses, I.37

Vår religion, gjør større ære på de ydmyke og eftertenksomme menn, en de aktive og energiske . Ytterligere har det opphøyet ydmykhet, forsakelse og forakt for det jordiske liv, mens antikkens religion opphøyet sjelestyrke, legemets sunnhet og alt annet som gjør menneskene sterke. Slik har religionen svekket menneskene og gjort dem til fritt vilt for grusomme menn

The Discourses, II.2

Men are so simple and yield so readily to the desires of the moment that he who will trick will always find another who will suffer to be tricked.

Before all else, be armed.

He who makes another powerful ruins himself, for he makes the other so either by shrewdness or force, and both of these qualities are feared by the one who becomes powerful.

Det er ikke noe som er så vanskelig å utføre, har så liten sjanse til å lykkes, eller er så farlig å håndtere som innføringen grunnleggende endringer

Sitater om Machiavelli

Jeg hadde knapt begynt å lese den (Fyrsten), før jeg forstod, at selv om et menneske er oppgitt som forfatter og den er skrevet på et menneskelig språk, så er det likevel Djevelen som her fører pennen

Reginald Pole - den siste katolske kardinal i storbritania

Fyrsten må leses som en 'rapport fra naturtilstanden' og som et program for hvordan komme ut av den

Jon Bingen

Vi skylder Machiavelli og forfatteresom ham, en stor takk, fordi de har gjort klart hva menneskene virkelig gjør, og ikke hva de burde gjøre

Francis Bacon

Den klarsynte Machiavelli har i detalj beskrevet nettopp de tiltak en fyrste fylt av herskertrang , må ty til, skal han make å grunnlegge og sikre sin stat

Spinoza

For ham (Machiavelli) er demokratiet først og fremst funksjonelt, basert på at bare et tilstrekkelig antall gjør det mulig for en almeninteresse å oppstå

Jon Bingen

Machiavelli har profanert den politiske filosofiens hellige mysterier, og dermed fratatt staten dets legimitet

Jean Bodin, Les six lvres de la republique, 1576

Machiavellis politiske filosofi blir utforståelig uten hans 'utopia', hans politiske program; bystatens instituering, som en republikk etter antikkens romerske modell

Jon Bingen

Innsiktsfulle mennesker, deriblant Machiavelli, ventet på en stor forandring, på samling av landet til et rike (Italia), skrittet inn i den nye tid, men det ble det ingenting av. Italia gikk snarere baklengs, inn i fortiden . Etter at kapetalismen hadde hatt sin generalprøve i Firenze, ble landet føydalisert igjen. Kapitalismen tok en annen vei, til England og Nederland

Anders Ehnmark


Personalia:
Født i Florence 3. mai 1469. Arbeidet i regjeringen i Florence som sekretær, og ble benyttet som diplomat, forhandler og milltær ekspert. Døde i 1527


From the homepage of Espen Joranger