Johann Wolfgang von Goethe
(1749-1832)

Sitater
Faust

Til kyske ører må man ikke si, hva kyske hjerter ikke kan la bli

Faust I, 'Mefisto'

Å more et et edelt fag!
Og den som mestrer spøkens form,
blir ikke støtt av massens lune;
jo større publikums-tribune
jo bedre kan de tas med storm

Faust I, 'Gjøgleren'

En narr er han som helligholder Ordet
og plager musene for deres skyld!
Nei, disk da heller opp med rett på rett,
for da vil massene villig la seg fange.
Legg an på å forvirre riktig mange;
å tilfredstille dem er ikke lett

Faust I, 'Direktøren'

Nei, la meg glemme massen - glemme dette
uhyre som vil slå vår ånd på flukt!
Forskån meg for den sverm som vil besette
og suge sjelen mot den dype slukt

Faust I, 'Dikteren'

Å, ungdom, ungdom, kan du aldri
la fryd og måtehold bli ett?
Å, høyhet, høyhet, kan du aldri
forene allmakt med litt vett?

Faust I, 'Herolden'

He who seizes the right moment,
is the right man

Faust

The eternal female draws us onward

Faust

Om Faust

All litteratur er en fotnote til Faust

Woody Allen

Andre

Man blir mildere med årene: Jeg ser ingen som gjør noen feil som jeg ikke selv kunne ha begått

Hva er barbari annet enn at man ikke anerkjenner det fortreffelige

Stjerner begjærer man ikke, man gleder seg over deres prakt

Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utført

Visdom finnes kun i sannheten

Reis ikke for å komme frem, men for å reise

Minst en gang om dagen bør vi høre en liten sang, lese et godt dikt, se et vakkert bilde, og - om mulig - si et par fornuftige ord

Det virker som om noen bøker er skrevet, ikke for at man skal lære noe av dem, men for at man skal få greie på at forfatterene har visst noe

Bokhandlere tilhører djevelen, for dem må det finnes et eget helvete

Erfaring er nesten alltid en parodi på ideén

Det er mye jeg bare kan snakke med Gud om

Impotent hat er den fyrkteligste av alle følelser; man skal ikke hate noen som man ikke kan ødelegge

Man må kunne overskue 6000 års historie for å forstå øyeblikket

Hypoteser er vuggesanger som læreren dysser sine elever i søvn med

Håpet er den ulykkeliges annen sjel

Sammen med kunnskaper, vokser tvilen

Det er mange mennesker som innbiller seg, at det de har opplevd, forstår de også

Alle intelligente tanker er allerede tenkt, det er bare nødvendig at noen tenker dem om igjen

Intelligente mennesker er aldri så skarpsindige som når de har urett

Jeg kan love å være oppriktig, men ikke å være upartisk

Et menneske feiler så lenge det vil noe

Moderne poeter blander meget vann i blekket

Når to mennesker er tilfreds med hverandre, kan en gå ut fra at begge tar feil

Ambisjoner og kjærlighet er store dåders vinger

Ironi er det lille saltkornet som gjør det som serveres spiselig

En lurvet kamel bærer mange eslers byrder

Kreditt er en, gjennom ytelser, fremkalt idé om pålitelighet

Egentlig vet man bare noe når man vet litt: tvilen vokser med kunnskap

Mange er stolte over det de vet, men overlegne over det de ikke vet

Man er ille ute hvis man ikke har full tillit til leger og ikke kan klare seg uten deres hjelp

Litteratur forderver bare i den utstrekning menneskene blir mer fordervede

Matematikerene er som franskmenn. Snakker man til dem, oversetter de det til sitt eget språk, og så er det strakt noe helt annet

Mennesket: Den første samtalen naturen hadde med gud

Mennesket tror at det bestemmer over sitt eget liv og sine handlinger, mens dets eksistens helt og holdet er kontrollert av skjebenen

Den lykkligste man, er han som ser starten og slutten på ens eget liv i sammenheng

Det er lettere å avsløre en feil, enn å finne sannheten, da den første ligger på overflaten lett tilgjengelig, mens den andre ligger i dypet hvor få er villig til å søke etter den

Jeg kaller arkitektur frossen musikk

brev til Eckerman, 04/02/1829

Enhver situasjon - nei, ethvert øyeblikk - har en uendelig verdi, det er representativ for evigheten

brev til Peter Eckermann

Naturen går sin egen vei, og det som vi ser på som unntak er ihenhold til dets plan.

Natten er den andre delen av livet, og den bedre delen av livet

Vi er slaver av tingene rundt oss

brev til Peter Eckermann

En stor revolusjon, er aldri til folkets fortjeneste, men regjeringens

brev til Peter Eckermann

Overtro er livets poesi; derfor skader det ikke dikteren å være overtroisk

Men hva er plikt? Dagens krav

I politikken kaster menneskene seg, som på sykeleiet, fra den ene siden til den andre, for å ligge bedre

Hvilken regjering er den beste? Den som lærer oss å regjere oss selv

Reisen ligner et spill; det er alltid gevinst og tap ved den, og oftest fra en uventet kant

Lovgivere eller revolusjonære som lover likhet og frihet samtidig, er enten utopiske drømmere eller sjarlataner

Samvittighet har bare dem som betrakter, den som handler er samvittighetsløs

Hvis du forlanger et klokt svar, må du også spørre fornuftig

Du har tatt det første skrittet mot visdom, når du har lært å holde munn

Skarpsindigheten forlater sjeldnest åndfulle menn når de har urett

Den man som er herre over seg selv, er utsendt fra den kraft som samler alle skapninger

De Geheimnisse

Alle tror at det som passer en selv, er også det riktige å gjøre

Tasso

Et bortkastet liv, er en tidlig død

Iphigenie auf Tauris

Det som ikke dreper meg, gjør meg sterkere

I respect the man who knows distinctly what he wishes.
The greater part of all mischief in the world arises
from the fact that men do not sufficiently understand their own aims.
They have undertaken to build a tower, and spend no more labor on the
foundation than would be necessary to erect a hut

Only learn to seize good fortune, for good fortune is always here.

The first and last thing required of genius is the love of truth.

Once you have missed the first buttonhole you'll never manage to button up.

The thinker makes a great mistake when he asks after cause and effect. They both together make up the indivisible phenomena.

To be pleased with one's limits is a wretched state.

We are never deceived: we deceive ourselves.

Our senses don't decieve us: our judgement does.

Mastery is often taken for egotism.

Daring ideas are like chessmen moved forward; they may be beaten, but they may start a winning game.

Nothing is more terrible than ignorance in action.

Everything great and intelligent is in the minority.

Altogether national hatred is something peculiar. You will always find it strongest and most violent where there is the lowest degree of culture.

What we don't understand we don't possess.

When you praise someone you call yourself his equal.

The solution of every problem is another problem.

After fifteen minutes nobody looks at a rainbow.

To have a positive religion is not necessary. To be in harmony with yourself and the universe is what counts, and this is possible without positive and specific formulation in words.

The phrases men are accustomed to repeat incessantly, end by becoming convictions and ossify the organs of intelligence.

Being brilliant is no great feat if you respect nothing.

If you start to think about your physical or moral condition, you usually find that you are sick.

We must always change, renew, rejuvenate ourselves; otherwise we harden.

Everything is simpler than you think and at the same time more complex than you imagine.

Nothing hurts a new truth more than an old error.

Everyone hears only what he understands.

You don't have to travel around the world to understand that the sky is blue everywhere.

We are accustomed to see men deride what they do not understand, and snarl at the good and beautiful because it lies beyond their sympathies.

He who moves not forward, goes backward.

He alone is great and happy who requires neither to command nor to obey in order to secure his being of some importance in the world.

Man cannot persist long in a conscious state, he must throw himself back into the unconscious, for his root lives there...

Confronted by outstanding merit, there is no way of saving one's ego except by love.

I can promise to be sincere, but not to be impartial.

The web of this world is woven of Necessity and Chance. Woe to him who has accustomed himself from his youth up to find something necessary in what is capricious, and who would ascribe something like reason to Chance and make a religion of surrendering to it.

Mysteries are not necessarily miracles.

Nature has neither kernel nor shell; she is everything at once.

A vain man can never be utterly ruthless: he wants to win applause and therefore he accommodates himself to others.

If you would create something, you must be something.

Ignorant men raise questions that wise men answered a thousand years ago.

When ideas fail, words come in very handy.

What is important of life is life, and not the result of life

Ingenting viser en manns karakter bedre enn det han ler av

The best fortune that can fall to a man is that which corrects his defects and makes up for his failings

Mathematicians are like Frenchmen: whatever you say to them they translate into their own language and forthwith it is something entirely different

Daring ideas are like chessmen moved forward; they may be beaten, but they may start a winning game

One always has time enough, if one will apply it well


Personalia:
Født i Frankfurt am Main 28. august 1749. Tysk poet, dramatiker, romanforfatter og vitenskapsmann. Døde i 1832


From the homepage of Espen Joranger