Peer Gynt

av Henrik Ibsen


Tidstavle
Kapitler/
Chapters
Norsk utgave av Peer Gynt English version of Peer Gynt Norsk Engelsk
I Bukkerittet
På vei mot Hægstad gård
Bruderovet
The buckride
On their way to the Hægstad farm
Bride-rape
Act 1, Scene 1
Act 1, Scene 2
Act 1, Scene 3
II Ingrid
Solveig's far
Sæterjentene
Det gynske hus
Den grønnkledte
I dovregubbens hall
Bøygen
Ved Åses sæter
Ingrid
Solveig's father
The sater girls
The house of Gynt
The green-clad one
The Hall of the Dovre-Trolls
The Boyg
With Åses saeter
Act 2, Scene 1
Act 2, Scene 2
Act 2, Scene 3
Act 2, Scene 4
Act 2, Scene 5
Act 2, Scene 5
Act 2, Scene 7
Act 2, Scene 8
III Peer hogger ved
Åse's hjem
Ved en nybygger hytte i skogen
Åses død
Peer Gynt is felling timber
ASE's house
Newly-built hut in the forest
The death of Åse
Act 3, Scene 3
Act 3, Scene 3
Act 3, Scene 3
Act 3, Scene 4
IV I Marokko
På en yacht utenfor kysten av Marokko
Soldatene
Apene
Tyver og Hælere i ørkenen
Profeten

Anitra I
Anitra II
Erkjennelsen
I en hytte i skogen langt nord
I Egypt
Ved Sphinx'en
På galehus I Cairo
In Marokko
On a yacht outside the cost of Marokko
Soldiers
Apes
Thives in the desert
The Prophet
Anitra I
Anitra II
Anitra III
In a cabin in the wood up north
In Egypt
Beside the Sphinx
In a madhouse in Cairo
Act 4, Scene 1
Act 4, Scene 2
Act 4, Scene 3
Act 4, Scene 4
Act 4, Scene 5
Act 4, Scene 6
Act 4, Scene 7
Act 4, Scene 8
Act 4, Scene 9
Act 4, Scene 10
Act 4, Scene 11
Act 4, Scene 12
Act 4, Scene 13
V I stormfullt vær, utenfor kysten av Norge
Båten forliser
Presten
På auksjon ved det gamle møllerhuset
Pinseaften
I skogen
Knappestøperen 1. gang
Gjensyn med Dovregubben
Knappestøperen 3. gang
Solveig redder Peer fra knappestøperen
In storm outside the cost of Norway
The boat goes down
The priest
On auction beside the old millhouse
Whitsun Eve
In the wood
The button-moulder 1st time
Reunion with the The King of the Dovre
The button-moulder 3st time
Solveig rescues Peer from the button-moulder
Act 5, Scene 1
Act 5, Scene 2
Act 5, Scene 3
Act 5, Scene 4
Act 5, Scene 5
Act 5, Scene 6
Act 5, Scene 7
Act 5, Scene 8
Act 5, Scene 9
Act 5, Scene 10
Personalia Dramatiker kjent for sitt forfatterskap omkring psykologiske og sosiale temar innen moderne drama. Født 20 mars 1828 i Skien, død 23 mai 1906. Norwegian dramatist, whose realistic plays dealing with psychological and social problems won him recognition as the creator of modern drama. Born Mars 20, 1828 in Skien, died in May 23 1906

English translation unknown
In norwegian electronic edition by Espen Joranger

Can also be found at;


From the homepage of Espen Joranger