Tilbake

Peer Gynt

av Henrik Ibsen

Henrik Ibsen

AKT 2

SCENE FEM

En lid med store susende løvtrær. Stjerner blinker gennem løvet; fugle synger i trætoppene. En grønnklædt kvinde går i liden. Peer Gynt følger efter under allslags forelskede fagter.)

DEN GRØNKLÆDTE

(standser og vender sig).

Er det sandt?

PEER GYNT
(skærer med fingeren over struben).

Så sandt, som jeg heder Peer;-
så sandt, som du er en dejlig kvinde !
Vil du ha'e mig? Du skal se, hvor fint jeg mig ter;
du skal hverken træde væven eller spinde.
Mad skal du få, så du er færdig at sprække.
Aldri skal jeg dig i håret trække-

DEN GRØNKLÆDTE

Ikke slå mig heller?

PEER GYNT

Nej, var det ligt?
Vi kongsønner slår ikke kvindfolk og sligt.

DEN GRØNKLÆDTE

Er du kongsøn?

PEER GYNT

Ja.

DEN GRØNKLÆDTE

Jeg er Dovrekongens datter.

PEER GYNT

Er du det? Se, se; det træffter jo godt.

DEN GRØNKLÆDTE

Inde i Ronden har faer min sin slot.

PEER GYNT

Da har moer min et større, såvidt jeg fatter.

DEN GRØNKLÆDTE

K3ender du faer min? Han heder kong Brose.

PEER GYNT

Kender du moer min? Hun heder dronning Åse.

DEN GRØNKLÆDTE

Når faer min er sindt, så sprækker fjelde.

PEER GYNT

De raport, bare moer min taer på at skælde.

DEN GRØNKLÆDTE

Faer min kan spænde under højeste hvælven.

PEER GYNT

Moer min kan ride gennem strideste elven.

DEN GRØNKLÆDTE

Har du anden klædning, end fillerne der?

PEER GYNT

Hå, du skulde se mine søndagsklæer!

DEN GRØNKLÆDTE

Jeg går til hverdags i guld og silke.

PEER GYNT

Det tykkes dog ligere stry og stilke.

DEN GRØNKLÆDTE

Ja, det er et du må komme ihug;
så er nu Rondefolkets skik og brug:
tvefold laget er alt vort eje.
Kommer du frem til min faders gård,
tør det hænde sig let, at du er påveje
til at tro, du i styggeste stenrøsen står.

PEER GYNT

Ja, er det ikke akkurat slig hos os?
Alt guldet vil tykkes dig rusk og bos;
og kanske vil du tro, hver glittrende rude
er en bylt af gamle hoser og klude.

DEN GRØNKLÆDTE

Svart tykkes hvidt, og stygt tykkes vent.

PEER GYNT

Stort tykkes lidt, og skident tykkes rent!

DEN GRØNKLÆDTE
(falder ham om halsen).

Ja, Peer, så ser jeg, vi to passer sammen!

PEER GYNT

Som benet og brogen; som håret og kammen.

DEN GRØNKLÆDTE
(råber bort i liden).

Brudehest! Brudehest! Kom, brudehesten min

(en kæmpestor gtris kommer løbende med en tougstump til grime og en gammel sæk til sadel. Peer Gynt svinger sig op og tager den grønklædte foran sig.)

PEER GYNT

Hejsan! Vi skal stryge gennem Rondeporten ind!
Rap dig, rap dir, min ganger god!

DEN GRØNKLÆDTE
(kælen).

Ak, nylig gik jeg så stur og mod-.
Nej, en ved aldri hvad edr kan hændes!

PEER GYNT
(prygler grisen og traver afsted).

På ridestellet skal storfolk kendes!


From the homepage of Espen Joranger

PGENG