Tilbake

Peer Gynt

av Henrik Ibsen

Henrik Ibsen

AKT 2

SCENE SYV

(Bælmørke)

(PEER GYNT høres at hugge og slå omkring sig med en stor gren)

PEER GYNT

Giv svar! Hvem er du?

STEMMEN

Mig selv.

PEER GYNT

Af vejen!

STEMMEN

Gå udenom, Peer! Den er stor nok, hejen.

PEER GYNT

(vil igennem på et andet sted, men støder imod). Hvem er du?

STEMMEN

Mig selv. Kan du sige det samme?

PEER GYNT

Jeg kan sige hvad jeg vil; og mit sverd kan ramme!
Agt dig! Hu, hej, nu falder det knusende!
Kong Saul slog hundred; Peer Gynt slog tusende!
(slår og hugger)

Hvem er du?

STEMMEN

Mig selv.

PEER GYNT

Det dumme svar
kan du gemme; det gør ikke sagen klar.
Hvad er du?

STEMMEN

Den store Bøjgen.

PEER GYNT

Nå, så!
Før var gåden svart; nu tykkes den grå.
Af veien, Bøjg!

STEMMEN

Gå undenom, Peer!

PEER GYNT

Igennem!

(slår og hugger)

Han faldt!

(vil frem, men støder imod)

Hå, ha! Er her fler?

STEMMEN

Bøjgen, Peer Gynt! En eneste en.
Det er Bøjgen, som er sårløs, og Bøjgen, som fik mén.
Det er Bøjgen, som er død, og Bøjgen, som lever.

PEER GYNT

(kaster grenen)

Værget er troldsmurt; men jeg har næver!!

(slår dig igennem)

STEMMEN

Ja, lid på næverne; lid på kroppen.
Hi-hi, Peer Gynt, så rækker du toppen.

PEER

(kommer igjen).

Atter og fram, det er lige langt;-
ud og ind, det er lige trangt!
Der er han! Og der! Og rundt om svingen!
Ret som jeg er ude, står jeg midt i ringen.-
Nævn dig! Lad mig se dig! Hvad er du for noget?

STEMMEN

Bøjgen

PEER GYNT

(famler omkring).

Ikke dødt. Ikke levende. Slimet; tåget.
Ingen skikkelse heller! Det er som at tørne
i en dynge af knurrende halvvåghne bjørne!

(Skriker)

Slå fra dig!

STEMMEN

Bøjgen er ikke gal.

PEER GYNT

Slå!

STEMMEN

Bøjgen slår ikke.

PEER GYNT

Kæmp! Du skal!

STEMMEN

Den store Bøjgen vinder uden at kæmpe.

PEER GYNT

Var her bare en nisse, som kunde mig prikke!
Var her bare så meget, som et årsgammelt trold!
Bare noget at slås med. Men det er her ikke. -
Nu snorker han! Bøjg!

STEMMEN

Hvad godt?

PEER GYNT

Brug vold!

STEMMEN

Den store Bøjgen vinder alting med lempe.

PEER GYNT

(bider sig i arme og hænder)

Klør og flænger tænder i kødet!
Jeg må kende dryppet af mit eget blod.

(der høres spm vingeslag af store fugle)

FUGLESKRIG

Kommer han, Bøjg?

STEMMEN

Ja; fod for fod.

FUGLESKIG

Alle systre langt borte! Flyv frem til mødet!

PEER GYNT

Skal du berge mig, jente, så gør det snart!
Glan ikke ned for dig, lud og bøjet.-
Spændebogen! Kyl ham den bent i øjet!

FUGLESKRIG

Han vinner!

STEMMEN

Vi har ham.

FUGLESKRIG

Systre! Skyd fart!

PEER GYNT

For dyrt, at købe sig livet til
for slig en times tærende spil.

(synker sammen)

FUGLESKRIG

Bøjg, der stupe han! Tag ham! Tag ham!

(Klokkeringning og salmesang høres langt borte)

BØJGEN

(svinder in til intet og siger i et gisp)

Han var for stærk. Der stod kvinder bag ham.


From the homepage of Espen Joranger

PGNO