Tilbake

Peer Gynt

av Henrik Ibsen

Henrik Ibsen

AKT 4

SCENE ELVE

(I Ægypten. Morgendæmring. Memonstøtten står i sandet. Peer Gynt kommer gånde og ser sig en stund omkring.)

PEER GYNT

Her kunde jeg passelig begynde min vandring.-
Nu er jeg altså Ægypter til forandring;
men Ægypter på grundlag af det gynske jeg.
Siden Assyrien jeg lægger ivej.
Helt at begynde med verdens skabelse,
det vilde bare lede til fortabelse;-
jeg vil ganske gå udenom bibelhistorien;
jeg finder jo altid den verslige spor igen;
og at se den, som man siger, i sømmene efter,
ligger udenfor både min plan og mine kræfter.

(Sætter sig på en sten)

Nu vil jeg hvile mig og vente ihærdig,
til støtten med sin vanlige morgensang er færdig.
Efter frokosten klyver jeg op på pyramiden;
får jeg tid , vil jeg ranske den indeni siden.
Derpå til-lands om det røde hav;
kanske jeg kan finde kong Potifars grav.-
Så er jeg Asiater. I Babylon jeg søger
de ryktbare hængende haver og skøger,-
det vil sige, de vigtigste spor af kultur.
Og så med et spring til Trojas mur.
Far Troja går der jo sjøvej direkte
over til det herlige gamle Athen;-
der vil jeg på åstedet, sten for sten,
befare det pas, som Leonidas dækte;-
jeg vil gøre mig fortrolig med de bedre filosofer,
finde fængselet, hvor Sokrates døde som offer --;
nej, det er s'gu sandt,- det er krig for tiden-!
Ja, så får Hellenismen ligge til siden.

(Ser på sit uhr)

Det er dog for galt, hvor længe det varer,
før solen rinder. Min tid er knap.
Altså, fra Troja;- det var der jeg slap--

(rejser sig og lytter)

Hvad er det for en underlig susing, som farer-?

(Soloppgang)

MEMOSTØTTET

(Synger).

Af halvgudens aske stiger foryngende
fugle syngende.
Zeus, den alvitende,
skabte dem stridende.
Visdomsugle,
hvor sover mine fugle?
Du må eller råde
sangens gåde!

PEER GYNT

Sandfærdig,- mener jeg ikke det gik
fra støtten en lyd! Det var fortidsmusik.
Jeg hørte stenrøstens stigning og sænkning.-
Jeg vil skrive det op til de lærdes betænkning.

(Noterer i lommebogen)

«Støtten sang. Jeg hørte tydligt klangen,
men forstod ikke rigtig texten til sangen.
Det hele var naturligvis sansebedrag.-
Ellers intet af vægt observeret idag.»

(Går videre)


From the homepage of Espen Joranger