Tilbake

Peer Gynt

av Henrik Ibsen

Henrik Ibsen

AKT 5

SCENE TO

(Under land mellem skær og brændinger. SKibet går under. I skodden skimtes jollen med to mænd. En brotsjø fylder den; den kantrer; et skig hørees; derpå alt stille en stund. Lidt efter kommer bådhvælvet tilsyne.)

PEER GYNT

Hjælp! Båd fra land! Hjælp! Jeg forgår!
Frels, herre Gud, - som skrevet står!
om hatteskyggen en sørgeflig; -

(klamerer sig fast til bådkølen.)

KOKKEN
(dukker op på den anden side.)

Å, herre Gud, - for mine små,
vær nådig! Lad mig landet nå!

(holder sig i kølen)

PEER GYNT

Slip!

KOKKEN

Slip!

PEER GYNT

Jeg slår!

KOKKEN

Jeg slår igen!

PEER GYNT

Jeg knuser dig med spark og spænd!
Slip taget! Hvælvet bær ej to!

KOKKEN

Det ved jeg. Vig!

PEER GYNT

Vig selv!

KOKKEN

Jo-jo!

(de kæmper; kokken lamslår sin ene hånd; han klynger sig fast med den anden)

PEER GYNT

Den næven væk!

KOKKEN

Å, snille, - spar!
Husk på de små, jeg hjemme har!

PEER GYNT

Jeg trænger livet mer end du,
for jeg er ungeløs endnu.

KOKKEN

Slip! De har levet; jeg er ung!

PEER GYNT

Fort; rap dig; synk; - du blir så tung.

KOKKEN

Vær nådig! Vig i Herrens navn!
For Dem bær ingen sorg og savn -

(skriger og slipper)

Jeg drukner -!

PEER GYNT

I dit nakkehår
jeg holder; læs dit Fadervor!

KOKKEN

Jeg kan ej mindes-; alt blir svart --

PEER GYNT

Det væsentligste i en fart -!

KOKKEN

Giv os idag -!

PEER GYNT

Spring over, kok;
hvad du har nødig, får du nok.

KOKKEN

Giv os idag-

PEER GYNT

Den samme sang!
Det mærkes, du var kok engang -

(taget glipper)

KOKKEN

(synkende)

Giv os idag vort-

(går under)

PEER GYNT

Amen, gut!
Du var og blev dig selv til slut. -

(svinger sig op på hvælvet)

Hvor der er liv, der er der håb-

DEN FREMMEDE PASSAGER

(griber i båden)

Godmorgen!

PEER GYNT

Huj!

PASSAGEREN

Jeg hørte råb;-
det var dog morsomt jeg Dem fandt.
Nu? Kan De se, jeg spåde sandt?

PEER GYNT

Slip! Slip! Her er knapt plads for en!

PASSAGEREN

Jeg svømmer med det venstre be.
Jeg flyder, får jeg blot med spidsen
af fingeren holde her i ridsen.
Men apropos om liget -

PEER GYNT

Ti!

PASSAGEREN

Med resten er det rent forbi -

PEER GYNT

Hold munden!

PASSAGEREN

Ganske som De vil.

(taushed)

PEER GYNT

Hvad godt?

PASSAGEREN

Jeg tier.

PEER GYNT

Satans spil-
Hvad gør De?

PASSAGEREN

Venter.

PEER GYNT

(river sig å håret)

Jeg blir gal!
Hvad er De?

PASSAGEREN

Venlig!

PEER GYNT

Videre! Tal!

PASSAGEREN

Hvad tror De? Ved De ingen anden,
som er mig lig?

PEER GYNT

Å, jeg ved fanden -!

PASSAGEREN

(sagte)

Har han for skik at tænde lygten
på livsevs natvej gennem frygten?

PEER GYNT

Se, se! Når sagen grejdes ud,
se er De vel et lysets bud?

PASSAGEREN

Ven,- har De en gang blot hvert halvår
tilbunds fornummet angstens alvor?

PEER GYNT

Ræd blir man jo, når faren truer;-
men Deres ord er sat på skruer-

PASSAGEREN

Ja, har De blot en gang i livet
havt sejren, som i angst er givet?

PEER GYNT

(se på ham)

Kom De at åbne mig en dør,
så var det dumt De ej kom før.
Det ligner ingenting at vælge
sin tid når havet vil en svælge.

PASSAGEREN

Var kanske sejren mere trolig
i Deres ovnskrig, lun og rolig?

PEER GYNT

Lad gå;- men Deres snak var gækkende.
Hvor kan De tro den virker vækkende?

PASSAGEREN

Hvor jeg er fra, der gælder smil
i højde med pathetisk stil.

PEER GYNT

Alt har sin tid; for tolder sømmeligt,
som skrevet står, for bisp fordømmeligt.

PASSAGEREN

Den sværm, som sover i aksens urner,
går ej til hverdags på kothurner.

PEER GYNT

Vig fra mig, skræmsel! Pak dig, mand!
Jeg vil ej dø! Jeg må iland!

PASSAGEREN

For den sags skyld vær uforsagt;-
man dør ej midt i femte akt.

(glider bort)

PEER GYNT

Der slap det ud af ham tilsidst;-
han var en tråkig moralist.


From the homepage of Espen Joranger

PGNO