Tilbake

Peer Gynt

av Henrik Ibsen

Henrik Ibsen

ACT 5

SCENE NI

(Ved en korsvej)

PEER GYNT

Nu gælder det, Peer, som det aldri har gældt!
Dette dovriske nok, det har dommen fældt.
Skuden er vrag; en får flyde på stumperne!
Alt andet; kun ikke mellem vraggods-klumperne!

KNAPPESTØPEREN

(på vejskillet).

Nå da, Peer Gynt, hvor er så attesten?

PEER GYNT

Hav vi korsvej her? Det var fort bestilt!

KNAPPESTØPEREN

Jeg kan se på dit ansigt, som på et skilt,
hvad seddelen siger, før jeg har læst den.

PEER GYNT

Jeg blev ked af det rend; - en kan gå sig vild -

KNAPPESTØPEREN

Ja; og desuden, hvad fører det til?

PEER GYNT

Sandt nok; på skogen ved nattetid -

KNAPPESTØPEREN

Der trasker dog en gamling. Skal vi kalde ham hid?

PEER GYNT

Nej; lad ham gå. Hen er drukken, kære!

KNAPPESTØPEREN

Men kanske han kunde -

PEER GYNT

Hys; nej, - lad være!

KNAPPESTØPEREN

Ja, taer vi så fat?

PEER GYNT

Hvad er det "at være sig selv" igrunden?

KNAPPESTØPEREN

Et underlig spørgsmål, især i munden
på en mand, der nylig -

PEER GYNT

Svar kort og godt.

KNAPPESTØPEREN

At være sig selv, er: sig selv at døde.
Dog, på dig er sagtens den forklaring spildt;
og derfor, lad det kaldes: overalt at møde
med Mesters mening til udhængsskilt.

PEER GYNT

Men den, som nu aldri at vide fik,
hvad Mester har ment med ham?

KNAPPESTØPEREN

Det skal han ane.

PEER GYNT

Men hvor ofte slår ikke anelser klik,-
og så går man ad undas midt på sin bane.

KNAPPESTØPEREN

Tilvisse, Peer Gynt; i anelsens mangel
har fyren med hoven sin beste angel.

PEER GYNT

Dette her er en yderlig filtret affære. -
Hør; jeg gør afkald på, mig selv at være;-
det tør kanske falde svært at få det bevist.
Jeg betragter den del af sagen som forlist.
Men nylig, da jeg vandred her så ensom på moen,
følte jeg et tryk av samvittigheds-skoen;
jeg sagde til mig selv: du er dog en synder -

KNAPPESTØPEREN

Nu lader det jo, som du forfra begyder -

PEER GYNT

Aldeles ikke; jeg mener en stor;
ikke blot i gerning, men i lyster og ord.
I udlandet har jeg levet forbistret -

KNAPPESTØPEREN

Kan være; men måtte jeg så se registeret?

PEER GYNT

Ja, und mig blot frist; jeg vil søge presten,
og skrifte i en fart og bringe dig attesten.

KNAPPESTØPEREN

Ja, bringer du den, så er det jo klart,
at du blir for støbeske-historien spart.
Men orderen, Peer -

PEER GYNT

Papiret er gammelt;
det hidhører visst fra et ældre datum; -
det var engang jeg leved så slapt og vammelt,
og spilled profet og trodde på fatum.
Ja, får jeg så prøve?

KNAPPESTØPEREN

Men -!

PEER GYNT

Kære, snille, -
du har dog visst ikke stort at bestille.
Her i distriktet er jo luften så gæv; -
den lægger til befolkningens alder en alen.
Husk på, hvad Justedals-presten skrev:
"det er sjelden, at nogen dør her i dalen."

KNAPPESTØPEREN

Til næste korsvej; men så ikke længer.

PEER GYNT

En prest, om jeg så skal gribe han med tænger!.

(han løber)


From the homepage of Espen Joranger

PGNO