Det Kommunistiske Manifest
(av 1848)

av Karl Marx & Friedrich Engels

Forord
Borgerskap og proletarer
Proletarer og kommunister
Sosialistisk og kommunistisk litteratur
Kommunistenes stilling til de forskjellige opposisjonelle partierPersonalia:
Marx, Karl (1818-1883), Tysk politisk filosof og revolusjonær, skrev om vitenskaplig sosialisme (moderne kommunisme) sammen med Friedrich Engels og var en av de mest betydingsfulle tenkere i morderne historie. Marx ble født i Trier 5. mai 1818, og utdannet på universitetene i Bonn, Berlin, and Jena. Død 1883.

Engels, Friedrich (1820-1895), Tysk revolusjonær politisk økonom and medforfatter til Karl Marx av vitenskaplig sosialisme (moderne kommunisme). Engels ble født i Barmen (nå Wuppertal). Han kom fra en velstående protestantisk familie. I de tidlige år var han sterkt influert av den radikale tyske poet Heinrich Heine og av den tyske filosofen G. W. F. Hegel.

Norsk oversettelse:
Ukjent


From the homepage of Espen Joranger