William Shakespeare


Bartlett quotation collection
Works

Search in Shakespeare
Timetable


Personalia:
Engelsk poet og forfatter, ansett som en av de aller største dramatikere. Født 1564 og død 1616

Engelsk utgave:
The Illustrated Stratford, Shakespeare, Penguin Classics, ISBN 0-907486-15-0