Back

Staten - The republic

av Platon (428 f.kr-347 f.kr)


Tidstavle

Filosofiens historie var ifølge A.N Withead (1861-1947) ingenting annet enn fotnoter til Platons filosofi. Muligens en smule overdrevet, men sikkert er det at Platon var den som la grunnlaget for videre tenking omkring vestlig politiskfilosofi og moralfilosofi. Alle politiske systemer har hatt et legitimitetsgrunnlag (fra der all makt er begrunnet utifra). Platon så på rettferdigheten som statens legitimitetsgrunnlag (på samme måte som eiendomsretten var legitimitetsgrunnlaget for de engelske liberalere, som igjen dannet det filosofiske grunnlaget for den industruelle revolusjon). Denne ville kunne oppnås ved å dele bystaten (som maks skulle bestå av 3200 individer) inn i 3 grupper;
1. Filsofer/statsstyrere
2. Soldater
3. Næringsdrivende/bønder
Til de 2 første gruppene stillte han krav til utdannelse, der han skiller mellom de naturvitenskplige disipliner og dialektikken, der det kun er dialektikken som fører til den høyere erkjennesle. Før Platon var det vanlig at all borgere i bystaten hadde millitære plikter. Ifølge Platon burde kvinnene kunne få den samme utdannelse som mennene, også i gymnastik, og vil kunne bli både statstyrere og soldater på samme måte som mennene.

Opprinnelig var Staten delt opp som et drama i 5 akter (men siden delt opp i 10), presentert som dialoger. Platon refererer hele tiden til Sokrates, og griper aldri inn i dialogene, men har selvsagt det priviliegie å tolke det Sokrates sa.

Inndeling Den i engelsk utgaven av Staten - The Republic fra The Tech
gammelIIIIIIIVV

ny

Bok 1 Bok 2 Bok 3 Bok 4 Bok 5 Bok 6 Bok 7 Bok 8 Bok 9 Bok 10
Tema Rettferdighet Hvordan staten
bør ordens
Fornuft &
Drifter
Dialoger Statsforfatning,
Kjønn
Hva er en
filosof?
Hule
analogien
Statsforfatning,
Syklisk historie
Lykke og nytte-
maksimering
Diktning, sjelens
udødlighet


Personalia:
Født 428 år før kristi fødsel inn i en aristokratisk familie i Athen. Gresk filosof, og en av de mest kreative og betydningsfulle filosofer/tenkere av vestlig filosofi. Døde 347 år før kristi fødsel

Dansk oversettelse:
STATEN, Hans Reitzels forlag, Oversatt av Hans Ræder, ISBN 87-412-4482-6


From the homepage of Espen Joranger