Platon (428 f.k-347 f.k)


Sitater

The Republic

Astronomi tvinger sjelen til å se oppover og fører oss fra denne verden til en annen

Demokrati overgår til despotisme

Om vi forventer at kvinner skal gjøre det samme som menn, må vi lære dem de samme tingene

En persons liv, bestemmer av hvordan vedkommendes utdannelse begynte

La ingen uvitende om geometri slippe inn i mitt hus

For mye oppmerksomhet om ens helse, er et hinder for læring, for oppdagelser eller andre typer studier

Ærlighet er oftest mindre økonomisk lønnsomt en uærlighet

Vår virkelige skaper er nødvendigheten, som er mor til alle oppdagelser

Å bli gammel gir ro og fred. Når lidenskapen har sluppet taket, ikke bare unsluppet en herre men fra mange

Skjønnheten ved stil, harmoni, grasiøsitet og god rytme avhenger av enkelhet

Laws

Sannheten er starten på alle gode ting, både i himmelen og på jorden; og den som vil være lykkelig og velsignet bør være den første som omfavner sannheten, for da kan han stoles på

Ingen lov eller forordning er mektigere enn forståelse

Straffen for å nekte å delta i det politiske liv, er at man ender opp med å bli regjert av folk underlegene en selv

The symposium

Kjærlighet, er gleden ved det gode, undringen ved det vise og forbløffelsen ved gudene

Theaetetus

Undring er en følelse for filosofer, og filosofi begyner i undring

Cratylus

Det værste av alle svik, er å svike seg selv

Andre

Bodily exercise, when compulsory, does no harm to the body; but knowledge which is acquired under compulsion obtains no hold on the mind

You can discover more about a person in an hour of play than in a year of conversation

The most effective kind of education is that a child should play amongst lovely things

Of all victories the first and greatest is for a man to conquer himself.


Personalia:
Født 428 år før kristi fødsel inn i en aristokratisk familie i Athen. Gresk filosof, og en av de mest kreative og betydningsfulle filosofer/tenkere av vestlig filosofi. Døde 347 år før kristi fødsel
From the homepage of Espen Joranger