Thomas JeffersonBank Big goverment Bill of rights Centralization Constitution Corruption Debet Delegation of Power Despotism General
Frame


Personalia:

Født i Shadwell i Albemarle fylke, Virginia, USA. Han var en amerikansk revolusjonær leder, politisk filosof, forfatteren av den amerikanske uavhengighets erklæring og den presidenten for U.S.A (1801-1809). Jefferson var en av de fremste talsmenn for Opplysnings filsosofien, som lå vekten på mennesket som et rasjonelt vesen. Døde i 1826.

Tidstavle


From the homepage of Espen Joranger