Global tidstavle Nordisk tidstavle Fra Til
Den egyptiske mystikk
Forhistorie - 950bc
Grekerenes storhet, Romerenes makt
Antikken
Middelalderen
Bronsealder
Jernalder
Vikingetid
Middelalder
Union med Danmark
776bc - 1450
Middelalderens mørke
Renesanse
Reformasjonen
Opplysningstiden
Union med Danmark
1455 - 1793
Oppfinnelsenes tidsalder
Den nyere tid Union med Danmark
Union med Sverige
Unionsoppløsning og selvstendighet
Verdenskrig
Etterkrigstid

1800 - 1993
Les videre om vår historie, med utgangspunkt i denne svært omfattende samlingen av eksterne linker

Tidstavlene gir en forenklet tidsmessig oversikt over hendelser og viktige litterære/filosofiske bidragsytere til vår vestlige kultur. Datoen refererer seg til da den beskrevne hendelsen tok til. Land angir det landet personen (litterære/filosofiske) kom fra.

Personene kommer i den rekkefølgen de ble født og knyttes til en hendelse i det tidsrom da vedkommende var aktiv som skribet og/eller filosof.

om «Historien»

Historien er den beste læremester med de mest uoppmerksomme skoleelever

Indira Gandhi

Det er en feiltagelse når en nasjon tror at den kan ta ferie fra historien

Charles de Gaulle

Man må kunne overskue 6000 års historie for å forstå øyblikket

Johann W. von Goethe

Friedrich Hegel bemerket en gang at alle store verdenshistoriske begivenheter gjentar seg. Han glemte å tilføye: første gang som tragedie, annen gang som farse

Karl Marx

Historie er den løgnen man er blitt enig om

Napoleon

Historie er er bare en samling mynter og unyttige bagateller, pyntet med en mengde unyttige skikkelser og merkelige navn

Lev Tolstoy

Historikeren er en reporter som ikke var til stedet da det skjedde

George Bernard Shaw

Av en historiker bør man forlange at han ikke har noen fantasi

Henry Beyle


From the homepage of Espen Joranger