Renesanse og reformasjon, Opplysningstiden

Tidsalder Person Land Fra år Herskere Begivenheter Litteratur/
Religion
Kultur Oppdagelser Vitenskap Nordisk tidsalder
Renes
-anse
og
reform-
asjon
1450 Den moderne boktrykker- kunsten; Gutenberg, Tyskland Union
med
Danmark
1455 Rosekrigene. Kamp om hvem som skal være konge av England
Erasmus Roterodamus Nederland 1492 Columbus oppdager Amerika
Niccoló Machiavelli Italia 1497 Vasco da Gama seiler til India
Nikolas Kopernikus Polen 1500 Michelangelo, Rafeal, Botticelli og Leonardo da Vinci, italienere
Martin Luther Tyskland 1506 Peterskirken i Roma bygges
Francois Rabelais Frankrike 1509 Henrik 8 konge av England
    1517     Luther slår opp sine 95 teser på kirkedøren i Wittenberg  
1519 Ferdinand Magellans seiler verden rundt
Michel de Montaigne Frankrike 1542 Maria Stuart blir dronning av Skottland
1536 Reformasjonen i Dannmark-Norge
1543 Kopernikus (Polsk) utvikler teorien om at planetene går rundt solen
1547 Ivan den grusomme blir tsar av Russland
Francis Bacon Storbritannia 1558 Elizabeth 1 styrer England
William Shakespeare Storbritannia 1562 Religionskrig mellom katolikker og protestanter i Frankrike
Galileo Galilei Italia 1563 Den nordiske sjuårskrigen
1588 Den spanske armada blir slått av england
Thomas Hobbes Storbritannia 1600 Den europeiske bosettningen i Nord-Amerika Rembrandt lever i Nederland
René Descartes Frankrike 1605 Cervantes skriver Don Quijote, Spania
1611 Gustav 2 Adolf styrer sverige
John Milton Storbritannia 1618 Trettiårskrigen i Europa
Blaise Pascal Frankrike 1638 Ludvig 14 styrer Frankrike
Baruch Spinoza Nederland 1642 Galileo Galilei's ideer er sentrale
1500
-1600
Bach, Händel, Hayden, Mozart, Vivaldi
John Locke Storbritannia 1661 Slottet i Versailles bygges
Isaac Newton Storbritannia 1666 Newtons gravitasjonslov
Gottfried W. Leibniz Tyskland 1685 Ludivg 14 forbyr all annen religion enn katolisismen i Frankrike
Giambattista Vico Italia 1689 Peter den store styrer Russland
Opplysnings
tiden
George Berkly Storbritannia 1700 Den nordiske krig
Montesquieu Frankrike 1703 Peter den store grunnlegger St. Petersburg
1714 Gabriel Fahrenheit lager det første termometer, Tysk
David Hume Skottland 1726 Jonatan Swift skriver Gullivers reiser, Ire
Rousseau Sveits/Frankr. 1726 James Cook oppdager Australia
Adam Smith Skottland. 1730 Rokokko-
perioden er på topp
Immanuel Kant Tyskland 1730 Carl Linné: Nytt klassifisering-
system for planter og dyr
Edmund Burke Storbritannia 1740 Fredrik den store er kongen av Preussen
1740 Maria Teresia keiserinne av Østerrike
Marquis de Sade Frankrike 1742 Celsius lager sitt termometer
Thomas Jefferson USA 1750 James Watt, skotte, finner opp dampmaskinen
J.W. von Goethe Tyskland 1742 Den industrielle revolusjon i England
William Blake Storbritania 1762 Kararina den store styrer Russland
1767 Det store teslaget i Bosten
1770 Ludvig van Beethoven
1775 Goethe skriver faust
1776 Uavhengighets-
erklæringen vedatt 4.juli i USA
Georg W.F. Hegel Tyskland 1783 England godkjenner USAs uavhengighet
Friedrich W.J. Schelling Tyskland 1783 England starter bosettinger i Australia
1789 Den franske revolusjon starter
George Washington blir USA's første president
1792 Napolions krigene innledes
1792 Den første telegraflinjen blir opprettet (Paris-Lille)
1793 Louis 14. halshugges i Frankrike

Merk:
  • Angitt årstall er året da begivenheten tok til, samt midten av personens produktive periode
  • Land refererer seg til Person (ikke til hendelser)

    From the homepage of Espen Joranger