Den nyere tid

Tidsalder Person Land Fra år Herskere Begivenheter Litteratur/
Religion
Kultur Oppdagelser Vitenskap Nordisk tidsalder
Den
nyere
tid
Arthur Schopenhauer Tyskland 1800 Livingstone reiser igjennom Afrika Union
med
Danmark
Auguste Comte Frankrike 1804 Napolion er keiser av Frankrike
1814 George Stephenson lager det første lokomotivet
Alexis Tocqueville Frankrike 1815 Napoleon blir slått ved Waterloo Union
med
Sverige
John Stuart Mill Storbritannia 1825 Den første jernbanen åpner i England
Charls Darwin Storbritannia 1837 Dronning Viktoria styrer det engelske emperie
Søren Kierkegaard Danmark 1839 Opiumskrigen. England får herredømme over Hong Kong
Nikolay Gogol Russland 1842 Døde sjeler utgis
Henry David Thoreau USA 1848 Den industrielle revolusjon i de største landene i Europa
Karl Marx Tyskland Det store gullrushet i California Det Kommunistiske Manifest utgis
Fjodor M. Dostojevskij Russland 1850
    1850   Australske kolonier blir uavhengige        
Lev Tolstoy Russland 1850
1859 Suezkanalen bygges
Friedrich Nietzsche Tyskland 1860 Zionismen grunnlag av Theodore Herzl
1861 Amerikanske borgerkrigen starter
Sigmund Freud Østerriket 1866
Georg Simmel Tyskland 1866 Alfred Nobel finner opp dynamitten
Henrik Ibsen Norge 1867 Peer Gynt utgis
Max Weber Tyskland 1876 Alexander Graham Bell, finner opp telefonen
Lenin Russland 1882 Koch oppdager tuberkolose-
basillen
Ernst Cassierer Tyskland 1885 Benz lager den første bensindrevne bil
Carl Gustav Jung Sveits 1889 Eiffeltårnet bygges i Paris
Oscar Wilde Irland 1891 Picture of Dorian Gray utgis
Albert Einstein Tyskland, Sveits, USA 1889 Lumière lager den første film
Robert Musli Østerriket 1896 De første moderne olympiske leker
Anton Chekhov Russland 1899 Onkel Vanja utgis
1900 Marie og Pierre Curie mottar nobelprisen for oppdagelse av radium
Franz Kafka Tsjekkoslovakia 1903 Bjørnstjerne Bjørnson, Nobels litteratur pris Brødrene Wright konstruerer det første fly
Ludwig Wittgenstein Østerriket, Storbritannia 1906 San Francisco blir rammet av jordskjelv Unions-
opp-
løsning
og
selv-
stendig-
het
Martin Heidegger Tyskland Roald Amundsen seiler gjennom Nordvest passasjen
Gabriel Marcel Frankrike 1909 Robert Peary, amerikaner, når Nordpolen
1911 Rold Amundsen når Sydpolen
Lewis Mumford USA 1911 Titanic synker
1914 Det ottomanske riket oppløses, Den første verdenskrig
Jean-Paul Sartre Frankrike 1917 Den russiske revolusjon T.S. Eliot
Hannah Arendt Tyskland, USA 1919 Benito Mussolini styrer Italia
1924 Josef Stalin styrer Sovjetunionen
1925 De første eksprimenter med fjernsyn
Simone Weil Frankrike 1928 Flemming finner opp penicilinet
1929 Børskrakk i New York, Depresjons-tid i USA
Jacques Ellul Frankrike 1933 Adolf Hitler styrer Tyskland
1936 Den spanske borgerkrig
John Rawls USA 1939 Den andre verdenskrig Verdens
krig
Thomas Kuhn USA 1945 Tyskland deles
Paul Feyerabend Østerriket 1945 FN dannes i San Francisco Etter
krigs
tid
Michel Foucault Frankrike 1948 Den kalde krigen innledes
Jürgen Habermas Tyskland Israel blir opprettet av FN
Jean Baudrillard Frankrike 1949 Mao og kommunistene tar makten i Kina
Jecques Derrida Algerie, Frankrike 1949 NATO blir dannet
Susan Sontag USA 1950 Korea krigen
1956 Sovjetunionen invaderer Ungarn
1956 Suezkrisen, Israel angriper Egypt
1956 Nasser styrer Egypt
1957 EF dannes i Roma
1958 Castro tar ledelsen på Cuba
1961 Berlinmuren bygges
Espen ble født
1963 J.F Kennedy myrdes
1967 Seksdagerskrigen i midtøsten
1968 Borgerkrig i Nord-Irland
Sovjetunionen invaderer Tsjekkoslovakia
Marin Luther king blir myrdet
1969 Første mennesker på månen
1969 USA går inn i Vietnam
1973 Verdens-omspennende oljekrise
1985 Gorbatsjov blir leder i Sovjetunionen
1989 Berlinmuren faller, Tyskland samles
1991 Oppløsning av Sovjetunionen
1992 Golfkrigen
1993 Oppløsning av Jugoslavia og Tsjekkoslovakia i selvstendige stater


Merk:
  • Angitt årstall er året da begivenheten tok til, samt midten av personens produktive periode
  • Land refererer seg til Person (ikke til hendelser)

    From the homepage of Espen Joranger